Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Samet DİRLİK
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Samet DİRLİK
Birimi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Telefon
E-Posta sametdirlik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 10.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 16.9.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Dirlik, S., 2015. "Toros göknarında (Abies Cilicica Carr.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik" Orman Müh. Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN: Doç.Dr. Süleyman GÜLCÜ
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • 1 Gülcü, S. Dirlik, S., 2016. "Toros göknarı’nda (Abies cilicica Carr.) bazı fidecik ve fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik." Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17.1, 1-6.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık