Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Çağdaş TÜRKOĞLU
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Çağdaş TÜRKOĞLU
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telefon 2464114544
E-Posta cagdasturkoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 16.7.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) 26.9.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 ÇINAR, N.F., TÜRKOĞLU, Ç., TÜTÜNSATAR, A. (2017), "Kamu-Özel Ortaklığı/İşbirliği Modeli ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi: Entegre Sağlık Kampüsleri (Şehir Hastaneleri) İçin Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, s.215-232.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 TÜRKOĞLU, Ç. (2017). Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Üniversite Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, 1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim 2017, Trabzon.
  • 2 TÜRKOĞLU, Ç., KAPLAN, T.B., KAPLAN, M. (2017). Hemşirelerin İş Güvenliği Üzerine Bir Araştırma: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, VI. International Congress on Current Debates in Social Sciencess, 14-16 December 2017, İstanbul.
  • 3 ACAR, K.O., KARAGÖZ, H., TÜRKOĞLU, Ç. (2017). The Effect of Social Media Usage Level on Job Seeking Process: A Research on Students of Karamanoglu Mehmetbey University Social Science Vocational School, Congress of International Journal Arts and Sciences, 14-17 November 2017, Rome.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Sağlık Okuryazarlığı ile Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2016, Isparta.
  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
  • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Depolama ve Stok Yönetimi
E-Ticaret
Genel Ekonomi
Lojistik İlkeleri
Lojistik ve Teknoloji
Reklamcılık
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon
Tıbbi Terminoloji
Yukarı çık