Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Alaadın SALEH
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Alaadın SALEH
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kur’an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Telefon 2462110309
E-Posta alaadinsaleh@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ŞAM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 4.9.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 8.6.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kıraât, Tecvid, Resmu'l-Mushaf, Tefsir, Aşere ve Aşere Takrîb
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 "TUHFETU’L-ENÂM Fİ’L-VAKFİ ALE’L-HEMZİ Lİ-HAMZATE VE HİŞÂM" ADLI ESERİN TANITIMI VE TAHKÎKİ, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali BULUT, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Temel İslam Bilimleri ANABİLİM Dalı, Isparta, 2016
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "Tuhfetu’l-Enâm Fi’l-Vakfi Ale’l-Hemzi li-Hamzate ve Hişâm" Adlı Eserin Tanıtımı ve Tahkîki, BAP Projesi, Proje No: 4472-YL1-15, Yıl: 2015-2016, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ali BULUT
VERDİĞİ DERSLER
Arapça Dil Fonetiği
Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi lV
Kur'ân Okuma ve Tecvid III
Kur'ân Okuma ve Tecvid II
Kur'ân Okuma ve Tecvid IV
Kur'ân Okuma ve Tecvid V
Yukarı çık