Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sine ERDOĞAN MORÇİN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Sine ERDOĞAN MORÇİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110648
E-Posta sinemorcin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 16.6.2008
Yüksek Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 11.7.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 30.9.2015
İLGİ ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış Turizm İşletmeciliği
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2014). Otel Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: 4 Yıldızlı Bir Otelin Odalar Bölümünde Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.3, s.25-34.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., ÇARIKÇI, İ. H. (2016). 'Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 97-112.
 • 2 MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN,S. (2015). Kırsal Rekreasyona Katılım İsteğinin Katılım Sıklığına Etkisi: Çıldır Lisesi Örneği, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, C.4,S.11,s.116-129.
 • 3 SAĞLIK, E., MORÇİN, İ.,ERDOĞAN MORÇİN,S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, Aralık, s.86-92.
 • 4 ÇARIKÇI, İ.H., ERDOĞAN MORÇİN, S. (2014). Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, C.2, S.2, s.67-81.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN,S., BİLGİN,N. (2014). Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Adana İlindeki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.23, S.2, 113-128.
 • 6 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ. (2013) Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Adana'daki Seyahat Acenteleri Örneği, Vizyoner Dergisi, C.4 , S.9, s.70-80.
 • 7 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2013). Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Adana'daki Seyahat Acenteleri Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, C.5, S.4, s.71-86.
 • 8 ERDOĞAN MORÇİN, S. (2013). Türk Kültüründe Kadın Girişimciliği: Kavramsal Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.8,S.2, s.167-190.
 • 9 ERDOĞAN MORÇİN,S. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nitelikleri Algısı: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.5,S.9, s.70-81.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ., Odalar Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: Dört Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, VII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 3-6 Nisan, 2014.
 • 2 MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN, S., Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutumları: Dört Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, VII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 3-6 Nisan, 2014.
 • 3 SAĞLIK, E., MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN, S., Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Çıldır Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tutumları', III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ., ÇALKIN, Ö., Seyahat İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hangi Nitelikte Olmalı? Seyahat İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirmeleri, III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ., Seyahat Acentesi İşgörenlerinin Örgütsel Özdeşleşme Tutumlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Adana Örneği, III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİMEN, H., ERDOĞAN, S., İş Yaşamı Kalitesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Ardahan MYO Çalışanları Örneği, 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kuşadası, 25-27 Mayıs, 2011.
 • 2 ERDOĞAN MORÇİN, S., ATALAY, A., Turistik Aktivitelerin Zenginleştirilmesinde Sportif Rekreasyonel Uygulamalar, I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir, 2011.
 • 3 ERDOĞAN MORÇİN, S., TOSUN, C., Türk Turizmine Yeni Ufuklar Açmada Alternatif Destinasyonlar: Ardahan İlinin Botanik Turizmi Potansiyeli, I. Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu, Eğirdir, 2011.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dönüştürücü Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi: Adana İlindeki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği
 • Doktora Tezi
 • 1 Dönüştürücü / Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Proje No: 3934-D1-14 , 2016, Araştırmacı.
 • 2 Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Ardahan Mutfağının Korunması, Ardahan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, 2013, Araştırmacı.
 • 3 AB-İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ II- Yerel Kalkınmada Öncelikli Sektörlerde İstihdam Edilebilirliği Artırma Eğitimi Projesi, Uzman Eğitmen, 2009-İskenderun.
 • 4 AB İŞKUR AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ- TURİZM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ, Uzman Eğitmen, 2009-Hatay.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2-3 EKİM 2013, Ardahan, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 Turizm Haftası Etkinlikleri, Panel: 'İlimizde Turizmin Geliştirilmesi, Seyahat Acenteliği Faaliyetleri ve Rehberlik Faaliyetleri' .
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tourism Management, 2017
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Vizyoner Dergisi, 2017
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliği ve Turizm
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kat Hizmetleri Yönetimi
Otel İşletmeleri Yönetimi
Turizm İşletmelerinde Yönetim Stratejileri ve Politikaları
Yukarı çık