Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gözde ÖZKAN TÜKEL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÖZKAN TÜKEL
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans, Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık
Telefon 2462113034
E-Posta gozdetukel@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 9.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 23.6.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 10.9.2014
İLGİ ALANLARI
Elastik Eğriler, Riemann Geometri, Varyasyonel Problemler
YAYINLAR
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Dağhan H.A., Aytar S., Aruğaslan Çinçin D., Yakıt Ongun M., Yücesan A., Gürdal M., Kırlar B.B., Özkan Tükel G., Turhan T., Şahiner A., "Konik Kesitler", KALKÜLÜSE GİRİŞ: Grafikler ve Modeller - COLLEGE ALGEBRA Graphs and Models, Yusuf Civan, Ed., Nobel, ANKARA, ss.475-494, 2017
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yücesan, A., Özkan, G., 2011, Gevşetilmiş Elastik Çizginin Bir Genellemesi , XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-10 Eylül 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bir Riemann Manifoldunda Gevşetilmiş Elastik Çizgi
 • Doktora Tezi
 • 1 Minkowski 3-uzayda Elastik Şeritler
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Minkowski 3-uzayda Elastik Şeritler, S.D.Ü.B.A.P. 3356-D1-12, 2012- 2015.
 • 2 Bir Riemann Manifoldunda Gevşetilmiş Elastik Çizgi, S.D.Ü.B.A.P. 2060-YL-09, 2009-2010.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 II.Workshop: Bankacılık ve Sigortacılık Günü, 8 Mayıs 2018, SDÜ Isparta.
 • 2 Workshop:Bankacılık ve Sigortacılık Günleri, 25-26 Nisan 2017, SDÜ, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 2211 TUBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu 2010-2014
 • 2 2210 TUBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu 2008-2010
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özkan, G., 2014, Elastik Eğriler ve Elastik Şeritler Arasındaki İlişkiler, Matematik Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Seminerleri, 4 Haziran 2014, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Teşvik Ödülü, 2014 (2 Adet)
 • 2 Tübitak Teşvik Ödülü, 2013 (1 Adet)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Mathematical Society
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Isparta MYO Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı, Haziran 2016-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ, Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2016-
 • 2 SDU, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği, 2016-
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Geometri I
Analitik Geometri II
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları I
Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları II
Diferansiyel Geometri I
Diferansiyel Geometri II
Diferansiyel Geometri ve Uygulamaları
Diferansiyellenebilir Manifoldlara Giriş
Finans Matematiğine Giriş
İstatistik
Kalkülüse Giriş I
Matematik I
Matematik II
Matematik Öğretimi II
Mesleki Matematik
Yukarı çık