Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zuhal BAŞPINAR
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Zuhal BAŞPINAR
Birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta zuhalbaspinar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM 18.6.2012
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Gündüz, M; Başpınar, Z. ve Büyükkarcı, A. (2017). 2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.
  • 2 Gündüz, M; Şen, S. ve Başpınar, Z. (2017). İlkokul II. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 Gündüz, M., Büyükkarcı, A., Başpınar, Z. (2017). Bilişsel Değerlerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarısı ve Tutumu Üzerine Etkisi. I.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu 2017 (USEAS).
  • 2 Ersoy, A., Uyanık, C., Başpınar Z. (2017). Sınıf Öğretmenliği Alanındaki Doktora Tezlerinin (2002-2016) Nitel Araştırmaların Temel Özellikleri Açısından İncelenmesi. IV nd International Eurasian Educational Research Congress.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık