Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İşletme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta suleymanbayrakcioglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 6.6.2014
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Özçelik, H. ve Bayrakcıoğlu, S. "Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası: Perakende Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, 128-139, (2016)
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Tükenmişliğin Örgütsel Körlük Üzerine Etkisi
  • 2 TFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İnşaat Sektörüne İlişkin İncelenmesi ve Bir Uygulama
  • 3 Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası: Perakende Sektöründe Bir Uygulama
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık