Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gamzepelin AKSOY
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Gamzepelin AKSOY
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta gamzepelinaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1.7.2015
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6.1.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 A. Dere, G.P. Aksoy, A. Koca, H.F. Öztop, Y.Varol, F.Yakuphanoğlu, “Isıl Pillerde Kullanılan (CH2CF2)x ve (CF2CF2)n Katot Malzemelerinin Termofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi” 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale
  • 2 M.C. Menteş, G.P. Aksoy, A. Koca, H.F. Öztop, Y.Varol, F. Yakuphanoğlu, “Li2O ve H3BO3 Kimyasal Malzemelerinin Isıl Pillerde Katot Malzemesi Olarak Kullanılabilmesi İçin Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi, 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale
  • 3 A. Koca, Y.Varol, H.F. Öztop, F. Yakuphanoğlu, F. Dağdelen M.C. Menteş, G.P. Aksoy, “Thermal Analysis of New Molten Salts Electrolyte for Medium Temperature Thermal Batteries”, İnternational Conference Engineering And Natural Science, Üsküp, Makedonya
  • 4 G.P. Aksoy, M.C. Menteş, A. Koca, H.F. Öztop, Y. Varol, F.Yakuphanoğlu, “Determining of Thermal Properties of LiCl and LiBr used As Anode Materials in Thermal Batteries”, International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials, İzmir
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Bir Isıl Pil Modülünün Modellenmesi ve Simülasyonu
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "Ötektik Erimiş Organik Tuzun Kullanıldığı Yeni Bir Isıl Pilin Geliştirilmesi ", 112M411 nolu TUBİTAK 1001 projesi, Bursiyer, 2013-2015
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık