Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Numan TEKELİOĞLU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Numan TEKELİOĞLU
Birimi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2110072
E-Posta numantekelioglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 25.6.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK (YL) 24.2.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
Medeni Hukuk, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Reklamlar, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TEKELİOĞLU, Numan, "Sorumsuzluk Anlaşmalarına İlişkin Bir Yargıtay Kararı İncelemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1-2, 2016, ss. 2-34.
 • 2 TEKELİOĞLU, Numan, "İhtiyari Can Sigortasının Bir Türü Olarak Hayat Sigortası", Leges Özel Hukuk Dergisi, 2015, C.5, ss.39-60.
 • 3 TEKELİOĞLU, Numan, "Garanti Sözleşmesi", Leges Hukuk Dergisi, C.6, 2015, ss.30-46.
 • 4 TEKELİOĞLU, Numan, "Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Rücu Hakkı", Leges Hukuk Dergisi, C.7, 2015, ss.31-49.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TEKELİOĞLU, Numan, "Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Alacaklıların Korunması ve Ortaklıkların Sorumluluğu", Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bülten, Yıl:3, Sayı:11, ss.19-22.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TOPÇUOĞLU, Metin; ÖZKUL, Burcu; TEKELİOĞLU, Numan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Helal Ürün Sorunu ve Sonuçları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:7, Sayı:30, 2017, ss.19-55
 • 2 TEKELİOĞLU, Numan, "İnşaat Sözleşmelerinde Cezai Şart ve Götürü Tazminat", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Sayı 2, 2017, ss. 159-186.
 • 3 TEKELİOĞLU, Numan, "Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Çerçevesinde Hukuki Ayıp ve Zapttan Sorumluluğun Birbirinden Ayırt Edilmesi", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2017, ss.76-99.
 • 4 TEKELİOĞLU, Numan, "Mecelle'de ve Türk Borçlar Kanunu'nda Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Unsurları", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, 2017, s. 485-521.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık