Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yasin ŞÖHRET
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Yasin ŞÖHRET
Birimi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Uçak Gövde-Motor Bakım Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uçak Gövde-Motor Bakım Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2465413620
E-Posta yasinsohret@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 23.8.2010
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK 2.7.2013
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2.1.2017
İLGİ ALANLARI
Gaz türbinli motorlar Yakıtlar ve yanma Termodinamik analizler Konvansiyonel enerji dönüşüm sistemleri Deneysel akışkanlar dinamiği
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SOHRET, Y., Ekici, S., Karakoc, T.H. (2017). Performance Analysis of a Conceptual Hydrogen Fueled Ramjet Engine: Exergetic Perspective. The 2nd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017), Adana, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ŞÖHRET, Y. (2013). Deneysel Bir Turbojet Motorunun Yanma Veriminin Motor Emisyonlarıyla Belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık ABD. Danışman: Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç
 • Doktora Tezi
 • 1 ŞÖHRET, Y. (2017). Gaz Türbini Soğutma Kanallarında Rib Kullanımının Akış Yapısına ve Isı Transferine Etkisinin Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uçak Gövde-Motor Bakım ABD. Danışman: Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ön Sıvı Film Oluşumlu, Hava Parçalamalı Bir Yanma Odası İçerisinde Soğuk Akış Şartlarında Hız Vektörlerinin Elde Edilmesi. Anadolu Üniversitesi-TEI CO-OP Projesi, Araştırmacı.
 • 2 Mikro Sınıfı Bir İHA Tasarımı, Prototip İmalatı, Analizleri ve Uçuş Testleri Yapılan Uçakla Future Flight Design 2015 Yarışmasına Katılım. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 3 Soğutma Kanallarında Performans Artışı için Türbülator Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 4 Elektrik Motorlu Mikro Sınıfı İHA Tasarımı, Analizi, Testleri, Prototip İmalatı Ve Üretimi Yapılan Uçakla “SAE Aero Design 2014 West” Yarışmasına Katılım. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 5 Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 6 Elektrik motorlu mikro sınıfı ve piston motorlu normal sınıfı iki ayrı İHA tasarımı, prototip imalatı, testlerinin yapılması tasarlanan uçakların “SAE Aero Design 2013 West” yarışmasına katılması. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • 7 Deneysel Bir Turbojet Motorunun Motor Performans Parametrelerinin Motor Emisyonlarıyla İlişkilendirilmesi. Anadolu Üniversitesi-TEI CO-OP Projesi, Araştırmacı.
 • 8 SHAUM İnsansız Hava Araçları (İHA) Laboratuarı Kurulması ve “SAE International, Aero Design East 2012” Yarışması İçin İHA Geliştirilmesi Projesi. Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Sustainable Aviation 2016 (ISSA-2016)
 • 2 International Symposium on Sustainable Aviation 2015 (ISSA-2015)
 • 3 6th International Green Energy Conference (IGEC-VI)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı 2017
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Havacılık Günleri 2017
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2016, 2)
 • 2 TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2015, 1)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The American Institute of Aeronautics and Astronautics (2015-Devam ediyor)
 • 2 The Sustainable Aviation Research Society (2015-Devam ediyor)
 • 3 The Society of Automotive Engineers (2013-Devam ediyor)
 • 4 TMMOB Makina Mühendisleri Odası (2010-Devam ediyor)
 • 5 The European Aeronautics Science Network (2016-Devam ediyor)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi (Yardımcı Editör)
 • 2 Anka E-Dergi: Teknik ve Sosyal Bilimler (Yardımcı Editör)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 European Journal of Sustainable Development Research (2017, 1)
 • 2 International Journal of Sustainable Aviation (2016, 3)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Exergy (2017, 1)
 • 2 Energy, an International Journal (2017, 3)
 • 3 International Journal of Turbo and Jet Engines (2017, 2)
 • 4 International Journal of Green Energy (2016, 3)
 • 5 Aircraft Engineering and Aerospace Technology (2016, 1)
 • 6 Energy, an International Journal (2016, 3)
 • 7 International Journal of Turbo and Jet Engines (2016, 1)
 • 8 International Journal of Global Warming (2015, 4)
 • 9 International Journal of Energy Research (2015, 1)
 • 10 International Journal of Global Warming (2014, 1)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığı (08.09.2016-22.05.2017)
 • 2 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (15.02.2016-24.08.2016)
 • 3 Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (10.08.2016-Devam ediyor)
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 The Sustainable Aviation Research Society (2015-Devam ediyor)
 • Alanında yazılım üreticisi sahibi olmak
 • 1 Combustion Efficiency Calculator (COMEFF)
VERDİĞİ DERSLER
Enerji Yönetimi
Etüt ve Proje Tekniği II
Isıtma Sistemleri
Isıtma Sistemleri II
Laboratuvar
Mekatroniğin Temelleri
Mesleki Yabancı Dil
Sistem Analizi ve Tasarımı I
Termik Santraller
Yukarı çık