Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ali Nadi KAPLAN
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ali Nadi KAPLAN
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111423
E-Posta nadikaplan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://avesis.sdu.edu.tr/nadikaplan/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 25.6.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 24.6.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
Malzeme Bilimi, Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojileri, Beton.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozel, C., Kaplan, A.N., 2017. Kendiliğinden Yerleşen Beton Özellikleri Üzerinde Agrega Özelliklerinin Etkisi. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1, 1, 1-6.
 • 2 Sofiyev, A.H., Mecitoglu, Z., Ozyigit, P., Taşkın, M., Pınarlık, M., Kaplan, A.N., 2014. Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplı Seramik Silindirik Panelin Titreşim Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 117-122.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sofiyev, A.H., Deniz, A., Ozyigit, P., Osmancelebioglu, E., Kaplan, A.N., Yilmaz, D., 2015. Kayma Gerilmeleri İçeren FDM Çekirdeğe Sahip Sandviç Silindirik Kabukların Eksenel Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilitesi, 19. Ulusal Mekanik Kongresi, 24-28 Ağustos, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • 2 Sofiyev, A.H., Taşkın, M., Şayev, Z.Ş., Kaplan A.N., 2014. Süpersonik Gaz Akımında Fonksiyonel Değişimli Malzeme İle Kaplı Silindirik Panelin Stabilitesi. V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 8-10 Eylül, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, UHUK-2014-071.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan, A.N., Sekerci, M., Capali, V., 2017. Investigation of Proton and Alpha Radiation Effects on Polymer Concrete by Using Geant4. 12th International Conference "Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017)", p. 98-101, September 19-22, 2017, Minsk, Belarus.
 • 2 Sofiyev, A.H., Deniz, A., Ozyigit, P., Osmancelebioglu, E., Pinarlik, M., Taskin, M., Kaplan, A.N., 2014. The Stability of Cylindrical Shells With Exponentially Graded Coatings Subjected to Lateral Pressure. International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, 17-20 May, Antalya, Turkey, 98-105.
 • 3 Sofiyev, A.H., Mecitoglu, Z., Ozyigit, P., Taşkın, M., Pinarlik, M., Kaplan A.N., 2014. Vibration Analysis of Ceramic Cylindrical Panels coated with Functional Gradient Materials. VII. Internationally Participated National Biomechanics Congress, 16-18 Oct, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, 153-154.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sofiyev, A.H., Kaplan, A.N., 2016. Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kaplamalar ile Kaplı Sandviç Silindirik Kabuğun Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisine Dayali Stabilite Probleminin Çözümü. IV. International Scientific Conference of Young Researchers, 29-30 April, Qafqaz University, Baku, Azerbaijan.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Winkler Elastik Zemine Oturan ve Kayma Gerilmeleri İçeren Homojen Olmayan Ortotropik Dikdörtgen Plakların Stabilitesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi (KDKT) Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle (FDM'ler) Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite ve Serbest Titreşim Davranışlarının İncelenmesi. Tübitak 1001 Araştırma Projesi - Proje No: 113M399. (Bursiyer / 2013-2016)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 https://avesis.sdu.edu.tr/nadikaplan/
 • 2 http://w3.sdu.edu.tr/personel/06654/arastirma-gorevlisi-ali-nadi-kaplan
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık