Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şerife ÇEVİK
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Şerife ÇEVİK
Birimi Gelendost Meslek Yüksekokulu
Bölüm Gıda İşleme Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi
Telefon
E-Posta serifecevik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 26.6.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 27.6.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 1 Çevik Ş.(Yürütücü), Ozkan G. (Akademik Danışman) (2010-2011). Zeytin Olgunlaşma Derecesinin Zeytinyağının Bazı Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi. TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projesi. (BÜTÇE: 2000 TL)
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Ozkan G. (Yürütücü), Çevik G. (17.10.2012-04.10.2016). Naturel Sızma Zeytinyağı Aroma Profili Optimizasyonu. Proje no: BAP 3281-YL2-12. (BÜTÇE:7500)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık