Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Füsun KILÇIK
Adı Soyadı Uzman Füsun KILÇIK
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Su Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462118656
E-Posta fusunkilcik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 9.7.2002
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 9.7.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.7.2004
Doktora
İLGİ ALANLARI
Limnoloji, Su kirliliği ve biyolojik olarak gözlemlenmesi, Sucul Omurgasızlar, Biyolojik İzleme
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hasan Kalyoncu, Füsun Kılçık, Hatice Gülboy Akyıldırım, Aynur Özen, Mehmet Acar, Nur Yoluk., 2016. Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering p. 697-703, Vol:10, No:7, 2016
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hasan KALYONCU, Hatice DAYIOĞLU, Füsun KILÇIK, 2016. USING DIATOMS IN WATER QUALITY ASSESSMENT IN THE ANDIK STREAM (ISPARTA-TURKEY).Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25 ± No.12/2016, pages 5237-5244
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kalyoncu, H., Kılçık, F., Salur, A. 2016. Odonata Fauna Alara and Karpuz Streams and Their Relations with Physico-Chemical Variables, 2016. SEAB 2016, SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Abstract Book, 95 p. May 23-27, 2016 ANTALYA-TURKIYE
 • 2 Kalyoncu, H.,Salur, A., Arslan, N., Erdoğan, Ö., Kılçık, F., Barlas, M., 2016. Evulation of Water Quality of Certain Streams in Antalya Basin, according to Saprobi Indices and phsico-chemical variables. SEAB 2016, SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Abstract Book, 94 p. May 23-27, 2016 ANTALYA-TURKIYE
 • 3 Hasan Kalyoncu, Füsun Kılçık, Hatice Gülboy Akyıldırım, Aynur Özen, Mehmet Acar, Nur Yoluk, 2016. Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. ICWMEE 2016 : 18th International Conference on Waste Management and Environmental Engineering, Jul 11-12, 2016 Stockholm, Sweden
 • 4 Hasan KALYONCU, Ali SALUR, Naime ARSLAN, Füsun KILÇIK, 2016. EVALUATION OF WATER QUALITY OF CEYHAN RIVER BASIN ACCORDING TO BMWP, ASPT AND PHYSICOCHEMICAL VARIABLES, FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY
 • 5 Solak, C.N., Frederic, R., Kalyoncu, H., Kılçık, F., Kaleli, A., 2015. Use of Diatoms for Monitoring Antalya River Basin (TURKEU). Algae as İndicators of Environmental Changes 34th İnternational Conferance of the Polish Phycological Society, Rzeszow-Polanczyk, 18-21 May 2015.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Silibinin ve Helixor'un DNA Koruyucu ve Tamir Potansiyellerinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 74s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 1007- Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
 • 2 “TÜRKİYE’DE HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ” NEHİR SU KÜTLELERİNDE BİYOLOJİK İZLEME ÇALIŞMALARI (ANTALYA, BURDUR, CEYHAN VE SEYHAN HAVZALARI), 2015.
 • 3 HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ PROJESİ - ANTALYA HAVZASI, 2014. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık