Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Dilek ÇAVUŞOĞLU
Adı Soyadı Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu
Bölüm Gıda İşleme Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
Telefon 2462713036
E-Posta dilekcavusoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 9.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 3.3.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 12.7.2016
İLGİ ALANLARI
Bitki Fizyolojisi, Sitogenetik
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K., Tabur S. 2018. The Effects of Black Cumin (Nigella sativa L.) Seed Extract on the Seed Germination, Seedling Growth, Mitotic Activity and Chromosomal Abberations of Allium cepa L. Under Saline Condition. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 13(5): 50-57.
 • 2 Doğan M., Yalçın E., Acar A., Çavuşoğlu D., Şengül Ü., Yapar K., Çavuşoğlu K. 2018. Civil Dere Suyunda Bulunan Ağır Metal İyonlarının Allium cepa L. (Amaryllidaceae)’da Teşvik Ettiği Fizyolojik, Sitogenetik ve Anatomik Değişimlerin Araştırılması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7(2): 1-13.
 • 3 Çavuşoğlu D., Tabur S., 2015. Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Borik Asit Uygulamasının Sitogenetik Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2): 142-150.
 • 4 Çavuşoğlu K., Kalyoncu H., Çavuşoğlu K., Çavuşoğlu D., 2005. Çam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ) Yapraklarında Egsoz Gazlarından Kaynaklanan Kurşun (Pb) Birikiminin Tespiti. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 6-10.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2017. Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly (Honey Bee) in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salinity. Cytologia, 82(2): 115-121.
 • 2 Çavuşoğlu K., Cadıl S., Çavuşoğlu D. 2017. Role of Potassium Nitrate (KNO3) in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on Some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Cytologia, 82(3): 279-286.
 • 3 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. The Effects of Aloe vera L. Leaf Extract on some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Germinated under Salt Stress. Cytologia, 81(1): 103-110.
 • 4 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract on some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salt Stress. Cytologia, 81(2): 207-213.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çavuşoğlu K., Doğu F., Çavuşoğlu D. 2017. Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. by Exogenous Sodium Hypochlorite (NaClO) Treatment. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May , Cappadocia/Turkey.
 • 2 Çavuşoğlu K., Ergin H.G., Çavuşoğlu D. 2017. Effects of Humic Acid Pretreatment on Some Physiological and Anatomical Parameters in Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to Salinity. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May , Cappadocia/Turkey.
 • 3 Çavuşoğlu K., Bilir G., Çavuşoğlu D. 2017. Physiological and Anatomical Effects of Ascorbic acid in Barley (Hordeum vulgare L.) Exposed to NaCl Stress. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May , Cappadocia/Turkey.
 • 4 Çavuşoğlu K., Karaferyeli Ş., Çavuşoğlu D. 2017. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on Physiological and Anatomical Parameters of Barley (Hordeum vulgare L.). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF, 15-17 May, Cappadocia/Turkey.
 • 5 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly in Allium cepa L. Seeds Exposed to NaCl Stress. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 6 Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K., Tabur S. 2016. Determination with Allium cepa L. Test of the Influences of Nigella sativa L. Seed Extract on Some Physiological and Cytogenetical Parameters under Salt Stress. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 7 Çavuşoğlu K., Cadıl S., Çavuşoğlu D. 2016. Alleviation of Salt-Induced Stress in Allium cepa L. by Exogenous Potassium Nitrate (KNO3) Treatment. International Conference on Biological Sciences (ICBS), October 21-23, Konya, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çavuşoğlu K., Doğan M., Yalçın E., Çavuşoğlu D., Çavuşoğlu K. 2017. The Investigation of Physiological, Cytogenetic and Anatomical Changes Induced by Heavy Metal Ions Found in Water of Civil Stream in Allium cepa. Ecology 2017 International Symposium, May 11-13, Kayseri,Turkey.
 • 2 Çavuşoğlu K., Girasun N., Çavuşoğlu K., Acar A., Çavuşoğlu D., Yalçın E. 2017. Investigation of the Toxicity Induced by Lead (Pb) in Root Tip Cells of Allium cepa. Ecology 2017 International Symposium, May 11-13, Kayseri,Turkey.
 • 3 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Aloe vera L. Leaf Extract on Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Exposed to Salinity. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 4 Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract in Alleviation of Detrimental Effects of Salt Stress on some Physiological and Cytogenetical Parameters. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çeşitli Fiziksel ve Çevresel Faktörlerin Erwinia caratovora subsp. caratovora'da Karbapenem Antibiyotiği Sentezine Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 41 s, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Allium cepa L. Tohumlarında Bazı Fizyolojik ve Sitogenetik Parametreler Üzerine Ginkgo biloba L., Aloe vera L. ve Arı Sütünün Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 74 s, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Land Degradation & Development (2018)
 • 2 Ecotoxicology and Environmental Safety (2018a)
 • 3 Journal of Medicinal Food (2018)
 • 4 Ecotoxicology and Environmental Safety (2018b)
 • 5 Ecotoxicology and Environmental Safety (2017)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Current Agriculture Research Journal (2018)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık