Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Niyazi Erdem DELİKANLI
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Niyazi Erdem DELİKANLI
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon (246)2111279
E-Posta niyazidelikanli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 21.6.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 17.7.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Niyazi Erdem DELİKANLI, Cengiz YÜCEDAĞ, Ali KAPDI (2014) Bartın Kentinde Araç Trafiğinden Kaynaklı Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma, Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2-2, 21-40.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ürper G.M., Delikanlı N.E., Ertürk A., vd. (2011) Isparta ili İçme Suyunun Mikrobiyolojik ve Fiziksel, Kimyasal Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. ÇESKO 6, Üniversite Öğrencileri Çevre Sorunları Kongresi Bildiriler Kitabı, 59-65. Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • 2 Şener E., Ürper G.M., Göçer H., Delikanlı N.E., vd. (2011) Öğrencilerin Günlük Yaşamda Kullandıkları Farklı Temas Yüzeylerindeki Mikrobiyolojik Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. ÇESKO 6, Üniversite Öğrencileri Çevre Sorunları Kongresi Bildiriler Kitabı, 111-115. Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hasan Köseoğlu, B. İlker Harman, Tuğba Sardohan Köseoğlu, Nevzat Ö. Yiğit, Sabriye Perçin Özkorucuklu, N. Erdem Delikanlı, M. Talha Aydın, Berrin Kır, Mehmet Kitiş, (2017)Bakır İçerikli Endüstriyel Atıksudan Oluşan Membran Konsantresinin Modifiye Seramik Membran İle Arıtımı 5. Ulusal Membran Teknolojileri Ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 21-23, İstanbul.
 • 2 Yiğit N.Ö., Delikanlı N.E., Partal R., Kitis M. (2013) Aerobik membran biyoreaktör (MBR) ile pamuklu tekstil endüstrisi atıksularından renk giderimi, 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Eylül 26-27, Elazığ
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koseoglu H., Harman B.I., Koseoglu T.S., Yigit N.O., Ozkorucuklu S.P., Delikanli N.E., Aydin M.T., Kir B., Kitis M. (2017) Treatment of membrane concentrate by modified ceramic membrane, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, August 23-25, Rome, Italy.
 • 2 Koseoglu H., Harman B.I., Koseoglu T.S., Yigit N.O., Ozkorucuklu S.P., Delikanli N.E., Aydin M.T., Kir B., Kitis M. (2017) Effects of operating conditions on copper recovery from membrane concentrate by cementation process, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, August 23-25, Rome, Italy.
 • 3 Delikanli N.E., Yucedag C., Saygın N., Topuklu M.C., Guvenir A., Canbaz R. (2013) Investigation on the causes and effects of climate change, VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Dec. 18-21, Antalya, Turkey.
 • 4 Yigit N.O., Partal R., Delikanlı N.E., Kitis M. (2013) The use of different immersed module configurations in treating color from textile wastewaters by membrane bioreactor, International Workshop on MBR for Next Generation III, Dec. 17-18, ITU-MEMTEK, Istanbul, Turkey.
 • 5 Yigit N.O., Delikanli N.E., Partal R., Kitis M. (2012) Color removal from textile dyehouse wastewaters using aerobic membrane bioreactor, IWA 3rd Regional Conference in Membrane Technology, Dec. 3-6, Buenos Aires, Argentina.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Delikanli N.E., Aysan H., Cetin H., Akdag R., Kilic M. and Ozdemir C. (2014) Discoloration of Synthetic Textile Wastewater Using EC Process, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 May, Antalya, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Pamuklu Tekstil Endüstrisi Atıksularının Membran Biyoreaktör (MBR) ile Arıtılması ve Renk Giderimi” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 2013. (Danışman: Doç. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Polimerik/modifiye seramik hibrit membran prosesi ile sensör destekli metal giderimi ve geri kazanımı (PMS-SEMEG), TÜBİTAK 1001 Projesi (114Y585), Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU,Proje Araştırmacısı: Doç.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT, Bursiyer (Ocak 2016 - Devam ediyor).
 • 2 Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 109G094, Proje SDÜ Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nevzat Ö. Yiğit, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özer Çınar-KSÜ, Bursiyer 2012. - Tamamlandı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyeliği, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık