Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şükran OĞUZOĞLU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Şükran OĞUZOĞLU
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113965
E-Posta sukranoguzoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 10.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 10.1.2017
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2017. Aphid Species on Some Forest Trees in Turkey. 10th International Symposium on Aphids, Abstract Book, 4-8 September, Nevşehir-Cappadocia, p. 45.
 • 2 İçel, B., Avcı, M., Şimşek, Y., Oğuzoğlu, Ş., 2017. Research on the possibility of using thermography for the determination of insect activity in wood. International Symposium on New Horizons in Forestry Proceeding & Abstract Book, 18-20 October, Isparta, Turkey, p. 373.
 • 3 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2016. Türkiye Ormanlarında Zararlı Yabancı İstilacı Böcek Türleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, Konya, s. 352.
 • 4 Oğuzoğlu, Ş., Özek, T., Avcı, M., Karaca, İ., 2016. Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’ye Deltametrinin Etkisi ve LC50 Değeri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, Konya, s. 351.
 • 5 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2016. Sedir Balı Kaynağı: Cinara cedri Mimeur 1936 (Hemiptera: Aphididae). 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress Abstract Book, 1-5 November, 2016, Fethiye, 434-435.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Oğuzoğlu, Ş., 2017. Cinara cedri'nin Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Ormanlarında Yayılışı, Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 116s. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa AVCI)
 • 2 Oğuzoğlu, Ş., 2015. Eskişehir Türkmen Dağı’nda Anadolu Karaçamı (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana)’nın Verimlilik Dağılım Modellemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 87s. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avcı, M., Oğuzoğlu, Ş., 2017. Proje No: SDÜ ÖYP06475-YL-15. Cinara cedri'nin Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Ormanlarında Yayılışı, Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları. Başlangıç Tarihi: 28.06.2016 Bitiş Tarihi: 18.04.2017. Proje Bütçesi: 5.000 TL
 • 2 Kuyucak Dağı Yöresi’nde Odunsu Tür Çeşitliliğinin Konumsal Modellenmesi. TÜBİTAK TOVAG Proje 113O495 (Yürütücü: Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN)
 • 3 Özkan, K., Oğuzoğlu, Ş., 2013. Proje No: 3724-YL1-13. Eskişehir Türkmen Dağı’nda Anadolu Karaçamı (Pinus nigra J.F. Arnold cubsp. pallasiana (lamb.) Holmboe var. pallasiana)’nın Verimlilik Dağılım Modellemesi. Başlangıç Tarihi: 25.10.2013. Bitiş Tarihi: 2015. Proje Bütçesi: 4983,99
 • 4 Oğuzoğlu, Ş. 2014. (Eğitmen) Tabiat Ana ve Biz II. TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROJELERİ-4004, Proje No:213B643, Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Halil SÜEL, Proje Bütçesi: 103.099,96 TL https://tab.sdu.edu.tr
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Kuyucak Dağı Yöresi’nde Odunsu Tür Çeşitliliğinin Konumsal Modellenmesi. TÜBİTAK TOVAG Proje 113O495 (Yürütücü: Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Entomoloji Derneği
 • 2 Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği
 • 3 Orman Mühendisleri Odası
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık