Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Münire YILDIZ
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Münire YILDIZ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon
E-Posta munireyildiz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 12.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GRAFİK TASARIM 23.6.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
TİPOGRAFİ, SAYISAL FONT TASARIMI, GRAFİK TASARIM, AMBLEM, LOGO
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GRAFİK TASARIMDA YENİ NESİL FONT TASARIMI ÜZERİNE İNCELEME; DENEYSEL BİR FONT TASARIMI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Grafik Tasarımda Yeni Nesil Font Tasarımı Üzerine İnceleme; Deneysel Bir Font Tasarımı
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 YAZI KARAKTERİ TASARIMI/SELÇUKLU'DAN BUGÜNE GEOMETRİ ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİ
 • 2 POSTA ZARFI TASARIMI/NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1. INTERNATIONAL MAIL ART BIENNAL
 • 3 POSTA PULU TASARIMI/1. ULUSLARARASI JÜRİLİ 19 MAYIS KARMA SERGİSİ
 • 4 KALİGRAFİK ŞİİR DÜZENLEMESİ/8.ULUSLARARASI ANADOLU KALİGRAFİ VE TİPOGRAFİ ETKİNLİĞİ YUNUS EMRE
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 QUİLİNG ÇALIŞMASI-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 15. EKİM GEÇİDİ SERGİSİ
 • 2 YAZI KARAKTERİ TASARIMI-SDU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 8 MART KADINLAR GÜNÜ SERGİSİ
 • 3 POSTA PULU TASARIMI-SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI KONGRE SERGİSİ
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık