Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hacer DEVRAN
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Hacer DEVRAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta hacerdevran@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - 1.7.2013
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Devran H, Uskun E, Üçgün Beyazıt A, Yürekli MV. Bir Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Kalitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlişkisi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 15-19 Mart 2017 Antalya.
  • 2 Kurnaz M, Uskun E, Sezgin Ö, Devran H, Akın V. Bir Diş Hekimliği Fakültesindeki Diş Hekimlerinin Mesleksel Risklerinin Algılanan Stresle İlişkisinin İncelenmesi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 15-19 Mart 2017 Antalya.
  • 3 Uskun E, Devran H, Yıldırım S, Başaran Ö, Kişioğlu AN. Akdeniz Kırsalında Bir Köyde Son On Yılda Görülen Kanser Olgularına Yönelik Bir İnceleme. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 67, s.370-371.
  • 4 Devran H, Çelik A, Yürekli MV, Yıldırım S, Uskun E, Sönmez Y, Kişioğlu AN. Bir Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya. Kongre Bildiri Kitabı: Poster No: 279, s.789-790.
  • 5 Uskun E, Yürekli MV, Devran H, Çelik A. Isparta İl Merkezinde 15 Yaş Üstü Bireylerde Beden Algısı ve Yaşam Kalitesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 20-24 Ekim 2014, Edirne. Kongre Kitabı:s.1503-1504.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık