Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zübeyde Betül PANCAR
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Zübeyde Betül PANCAR
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Harita Ve Kadastro
Telefon 2462118264
E-Posta betulozsoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.6.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 2.10.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Özsoy, Z. B. 2015. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapım ve Uygulama Süreci, Afyon Örneği. Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken/Deutschland.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gökce, D., Pancar, Z.B. (2018). Değişen İklimde Su Duyarlı Kentler. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 22-24 Mart, Bursa, Bildiriler Kitabı: 273-279.
 • 2 Gökce, D., Özsoy, Z.B. (2016). The Proposal Related In Mitigation Of Carbon Footprint In Isparta Residential Development Areas. The 1st International Conference On Sea And Coastal Development In The Frame Of Sustainability (MACODESU, 2015), Trabzon, Conference Full Text Book: 117-125.
 • 3 Özsoy, Z.B., Gökce, D. (2014). Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma; Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği. 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.Bildiri Kitabı: 1925-1956.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özsoy, Z.B., 2013. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapım ve Uygulama Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi,Şehir ve Bölge Planlama Farabi Bölüm Koordinatörlüğü (2014- )
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Isparta İl Temsilciliği, İl Temsilci Yardımcısı (2012-2014)
VERDİĞİ DERSLER
DİPLOMA PROJESİ
KENTSEL PLANLAMA PRATİĞİ
KÜLTÜR, KİMLİK VE MEKAN
PLANLAMA PROJESİ I
PLANLAMA PROJESİ II
PLANLAMA PROJESİ III
PLANLAMA PROJESİ IV
PLANLAMA PROJESİ V
PLANLAMA PROJESİ VI
TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPILAŞMA
TURİZM ALANLARI PLANLAMASI
Yukarı çık