Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bekir SARICIK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Bekir SARICIK
Birimi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İlk Ve Acil Yardım
Telefon
E-Posta bekirsaricik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP 31.5.2004
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
laparoskopik cerrahi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Naylon kablo bağı seton olarak kullanılabilir mi?
 • 2 Tiroidektomi olgularımızın retrospektif analizi.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sakrokoksigeal pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde Karydakis flep ile Limberg flep ameliyatlarının karşılaştırılması (erken dönem sonuçları)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Pain İn The Right Lower Quadrant Without Appendix
 • 2 Umbilikal pilonidal sinüs hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması.
 • 3 An Unusual Cause of Penetrating Abdominal Trauma: Nail Gun
 • 4 Şok tablosuna ilerlemiş postpartum primer peritonit
 • 5 Vıllous Adenoma In Gallbladder Volvulus: A Rare Coıncıdence
 • 6 Jejunal Divertikül ;Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • 7 . Meme Dokusu Destrüksiyonu İle Başvuran Lokal İleri Evre Meme Kanseri.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI SOL 6. İNTERKOSTAL ARALIK SEVİYESİNDEN DİYAFRAM VE DALAK YARALANMASI; OLGU SUNUMU
 • 2 Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Direkt Peritoneal Resusitasyonun Akciğer Hasarına Etkisi
 • 3 Serum Fizyolojikle Yapılan Lavaj Sıcaklığının Peritoneal Fibrinoliz Ve Adezyonlar Üzerine Etkisi
 • 4 Apandektomi Olgularımızın Yapılan Cerrahi Tekniğe Göre Hastanede Yatış Sürelerinin Değerlendirilmesi
 • 5 Bir Necrotizan Fasiit Olgusunun Seyri
 • 6 Travma Hikayesinin Maskelediği İlerlemiş Çekum Tümörü
 • 7 Sağ Alt Kadran Ağrısı Ve Apendiks Agenezisi
 • 8 Laparoskopik Apandektomide Stump Kapatma Teknikleri.
 • 9 Spontan Meme Hematomu.
 • 10 Operasyon öyküsü olmayan genç bir hastada akut mekanik intestinal obstrüksiyon Nedeni:fitobezoar olgu sunumu
 • 11 Splenik Ven Basisi Sonucu Hipersplenizime Yol Açan Dev Paraganglioma
 • 12 Jejunal Divertikül Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • 13 Penetran karın travmasının ülkemizde nadir görülen bir etkeni: Çivi tabancası.
 • 14 Umblikal pilonidal sinüs tedavisinde lokal debritmanın etkinliği nedir? Sistemik antibiyotik gerekli midir?
 • 15 Femoral herni olgularında plug mesh ile onarım: Kişisel deneyim.
 • 16 Dev mezenter kisti.
 • 17 Özofagus Stentlerinin Nadir Komplikasyonu : Jejunum Perforasyonu .
 • 18 Radyofrekans Termal Ablasyon Yönteminin Karaciğer Kist Hidatiklerinin Tedavisinde Kullanımı.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Vıllous Adenoma ın Gallbladder Volvulus: A Rare Coıncıdence
 • 2 Strangulated Interparıetal Hernıa Orıgınated From Appendectomy Incısıon: A Case Report.
 • 3 Modified-Whip-Stow procedure for the management of the pancreatic remnant.
 • 4 An unusual Form of Acute İntestinal Obstructuon(İliosigmoidal Knotting ).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Acil Hasta Bakımı III
Deontoloji(yaşlı bakım)
Genel Cerrahi(Diş hekimliği Fakültesi 5.)
Genel Cerrahi(Karın duvarı fıtıkları ve Muayenesi, Peritonitler ve intra abdominal enfeksiyonlar , özofagusun benign hastalıkları, kısa barsak sendromu,sıvı elektrolit dengesi ve bozuklukları, G cerrahi uygulamaları )
Tıbbi Biyoloji(Yaşlı Bakımı )
Tıbbi Terminoloji (yaşlı bakım)
Tıbbi Terminoloji( İlk ve Acil Yardım )
Tıbbi Terminoloji( İlk ve Acil Yardım İ.Ö. )
Tıbbi Terminoloji(: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon )
Tıbbi Terminoloji(Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon İ.Ö.)
Tıbbi Terminoloji(ilk ve acil yardım)
Tıbbi Terminoloji(Yaşlı Bakımı )
Travma(ilk ve acil yardım)
Yukarı çık