Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sinan UĞUZ
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Sinan UĞUZ
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111477
E-Posta sinanuguz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 1.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 3.12.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 28.8.2013
İLGİ ALANLARI
Kablosuz Sensör Ağları, Isıl Konfor, Esnek hesaplama Yöntemleri
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The performance parameters of wireless sensor networks in underground mines
 • 2 Effects of Using The Computer Based Concept Maps in The Web Based Dıstance Educatıon for Processors Courser
 • 3 Evaluatıng On Exergy Analysıs Of Refrıgeratıon System Wıth Two-Stage And Economıser.
 • 4 İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitimden yararlanma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi.
 • 5 Bilgisayar destekli kavram haritası tekniği yardımıyla öğretim materyali tasarımı.
 • 6 Kavram Haritası Tekniginin Genel İşletme Dersi İçin Uygulanması ve Ögrenci Görüşleri
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akıllı Ev Otomasyonu Sistemlerinde Zigbee Tabanlı Ağ Uygulamaları
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin .Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Konum Bilgisi ve Hayati Sinyallerin APRS Tabanlı Telsiz Haberleşme Sistemi ile Yayınlanması
 • 2 Türkiye’deki Yazılım Mühendisliği Lisans Müfredat Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
 • 3 İç Mekanlarda Isıl Konfor YönetimininEnerji Verimliliğine Etkisi
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi,Elektronik-Bilgisayar Eğitimi,2008
 • Doktora Tezi
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Makine Mühendisliği,2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Enerji Sistemlerinin Zigbee Kablosuz Ağları ile Gerçek Zamanlı Olarak İzlenmesi ve Kontrolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon Birimi BAP Proje No: 2967-D-11
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
 • 2 MEB-Bilgisayar Öğretmeni
VERDİĞİ DERSLER
Algılama ve Veri Toplama
Bilgisayar Programlama
Esnek Hesaplama ve Zeki Kontrol
Kablosuz Sensör Ağları
Nesne Yönelimli Programlama
Olasılık ve İstatistik
Yukarı çık