Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hulusi ALP
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Hulusi ALP
Birimi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yaşlı Bakımı
Telefon
E-Posta hulusialp@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 6.6.2005
Yüksek Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - 21.8.2008
Doktora MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 30.4.2014
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alp, H., (2008). "Sosyal uyum bozukluğu gösteren çocukların uyumsal davranışlarına kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliklerinin etkisi", Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Bilim Dalı, Manisa.
 • Doktora Tezi
 • 1 Alp, H., (2014). "Otistik Çocuklarda Görülen Davranış Problemlerinin Düzeltilmesiyle Hareket Eğitimi ve Fiziksel Aktivitelerin İlişkisi", Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı, Manisa.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gizemli Çocuklar Doğada (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesi)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bizler de GELECEĞİZ. (EDES Projesi, Proje No: 2015-VLK32-011) / ISPARTA
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Conference onSocial Sciences and Education Research 29-31October 2015, Antalya-TURKEY (Oturum Başkanlığı)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Alp, H., Uyum Sorunu Olan Çocuklar" Aydın-Köşk Milli Eğitim Müdürlüğü, 2013
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 USBD-JSSR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Journal of Academic Social Science
 • 2 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 International Journal of Social Sciences and Education Research
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Anatomi
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Çalışma Psikolojisi
Çevre Sağlığı
Engelli Öğrenciler için Yetişkinliğe Geçiş
Fiziksel Rehabilitasyon
Fizyoloji
Gelişim Psikolojisi
Güzel Sanatlar
Halkla İlişkiler
İş Uğraş Terapisi
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
Rapor Yazma ve Sunma Becerisi
Sağlık Sosyolojisi
Sağlık ve Ekoloji
Sosyal Rehabilitasyon
Temel Fizyoloji
Temel Sağlık Hizmetleri
Tıbbi Terminoloji
Yukarı çık