Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serdar YAY
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Serdar YAY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta serdaryay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 3.6.2013
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 1.6.2012
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 8.5.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
İktisat
YAYINLAR
  • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Şataf, Ceyda & Yay, Serdar, (2013), Türkiye'de Vakıfların Kurumlar Vergisi Yönünden İncelenmesi, Ticaret ve Mevzuat Araştırmaları Dergisi, 1 (2).
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Yay, Serdar & Şataf, Ceyda, (2018), Yeni Kurumsal İktisat Perspektifinden Sosyal Sermaye, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (1): 1-11.
  • 2 Yay, Serdar, (2014), Tarihsel Süreçte Türkiye'de Sosyal Devlet, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3 (9): 147-161.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Ceyda ŞATAF, Düriye TOPRAK, Serdar YAY, Türkiye’de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler, 2.st Davraz International Congress Building New Approaches to the Global Issues (2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları 29-31 Mayıs 2014), Süleyman Demirel University, Isparta, 2014.
  • 2 YAY, Serdar; AĞCAKAYA, Serpil; ŞATAF, Ceyda, (2014), Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi ve Krizi, 2. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 27-30 Kasım 2014, Antalya, ss.103-118.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık