Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serdar YAY
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Serdar YAY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Maliye Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta serdaryay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 3.6.2013
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 1.6.2012
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 8.5.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kamu Tercihi Anayasal İktisat Politik İktisat Kurumsal İktisat
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞATAF, Ceyda & YAY, Serdar, (2013), Türkiye'de Vakıfların Kurumlar Vergisi Yönünden İncelenmesi, Ticaret ve Mevzuat Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı: 2013/2, ss.73-88.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YAY, Serdar, (2015), 1980’den Günümüze Türkiye’de Sosyal Yardım Alanındaki Gelişmeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, ss.18-33.
 • 2 YAY, Serdar, (2014), Tarihsel Süreçte Türkiye'de Sosyal Devlet, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 9, ss.127-141.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YAY, Serdar, (2016), Türk İslam Kültüründe Vakıflar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 01-04 Aralık 2016, Antalya, ss. 567-577.
 • 2 ŞATAF, Ceyda, TOPRAK, Düriye & YAY, Serdar, (2014), Türkiye’de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler, Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 2.Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta, ss.773-800.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YAY, Serdar, (2014), Sosyal Refah Devletinde Sosyal Yardımlar: Türkiye'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Uygulaması, (Danışman: Prof.Dr. Coşkun Can AKTAN), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, İzmir.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Hoca Ahmet Yesevi Genç Araştırmacı Ödülü, (2016), Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB).
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2016 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık