Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman TÜLÜCEOĞLU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Süleyman TÜLÜCEOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113177
E-Posta suleymantuluceoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 13.6.2013
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 TÜLÜCEOĞLU, S., (2016), "David Easton", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, (Ed.Hatice ALTUNOK, Fatma Gül GEDİKKAYA), Ankara: Nobel Yayınevi, ss. 69-70.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 "Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı: Isparta Örneği"
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı: Isparta Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (4096-YLI-14), 2014-2016.
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Davraz Kongresi (Isparta, 29-31 MAYIS 2014).
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (12-14 KASIM 2015)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık