Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer Akgün TEKİN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110440
E-Posta omertekin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 18.5.2007
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK 1.7.2009
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 15.6.2012
İLGİ ALANLARI
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, HELAL TURİZM, YİYECEK-İÇECEK YÖNETİMİ, TURİZM SOSYOLOJİSİ, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün (2014). "Kaçkarlardan Karadeniz'e Uzanan El: Rize", Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, (621), ss. 103-110.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün & GÜNDOĞAN, H. (2017). "The Relationships between Emotional Intelligence and Job Performance: A Study on Five-Star Hotel Employees", Marmara Business Review, 2(1), ss. 51-69.
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün & ÇİDEM, G. (2017). "Önlisans Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanında Kariyere Yönelik Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), ss.33-51
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün & KESKİN, E. (2017). "The Interaction Between Five Factor Personality Traits and Glass Ceiling Perception", Ordu University Journal of Social Science Research, 7(2), ss. 307-320
 • 4 TEKİN, Ömer Akgün & YILMAZ, E. (2016). "İslami Turizm Konseptinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), ss.975-986.
 • 5 TEKİN, Ömer Akgün, BAŞ, M. & GÖKDEMİR, A. (2016) "Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Douglas McGregor'un X ve Y Teorilerine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), ss. 81-91.
 • 6 TEKİN, Ömer Akgün & GENÇER, Z. (2016). "Otel İşletmelerindeki İşlere ve Pozisyonlara Yönelik Cinsiyet Algısı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), ss. 3394-3414.
 • 7 TEKİN, Ömer Akgün (2016). "Türkiye'deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), ss. 175-187.
 • 8 TEKİN, Ömer Akgün & TÜFEKÇİ, Ö. K. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Sendika Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), ss. 171-200.
 • 9 TEKİN, Ömer Akgün & ÇİDEM, G. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumları Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), ss.975-986.
 • 10 TEKİN, Ömer Akgün & DENİZ, İ. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Yiyecek ve İçecek Departmanına Yönelik Tutumları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), ss. 178-197.
 • 11 TEKİN, Ömer Akgün (2014). "İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye'deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), ss. 750-766.
 • 12 TEKİN, Ömer Akgün, KALKAN, G. & DUMAN, H. (2014). "Hizmet Kalitesinin Önem-Performans Analizi ile Ölçülmesi: Üniversite Sosyal Tesislerinin Konaklama Üniteleri Üzerinde Bir Uygulama", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), ss. 751-770.
 • 13 TEKİN, Ömer Akgün, AYDIN, A., ÖZMEN, M. & YAYKAŞLI, M. (2014). "Tükenmişlik Sendromu ve Örgütsel Bağlılık: Su Ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), ss. 135-158.
 • 14 AYDIN, A., ÖZMEN, M. & TEKİN, Ömer Akgün (2014). "İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), ss. 57-72.
 • 15 TEKİN, Ömer Akgün (2014). "Sendikacılık ve Türkiye Turizm Sektörü", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/2, (20), ss. 125-152.
 • 16 DEVELİOĞLU, K. & TEKİN, Ömer Akgün (2013). "Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), ss. 15-30.
 • 17 DEVELİOĞU, K. & TEKİN, Ömer Akgün (2012). "Otel Çalışanlarının Yabancılaşma Düzeyinin Demografik Özellikler Kapsamında İncelenmesi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 121-128.
 • 18 TEKİN, Ömer Akgün, TURAN, S. N., ÖZMEN, M., TURHAN, A.A. & KÖKÇÜ, A. (2012). "Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Journal of Yasar University,7(27), ss.4611-4641.
 • 19 ÜNGÜREN, E., DOĞAN, H., ÖZMEN, M. & TEKİN, Ömer Akgün (2010). "Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi", Journal of Yasar University, 17(5), ss. 2922-2937.
 • 20 TEKİN, Ömer Akgün & EHTİYAR, V. R. (2010). "Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Farklı Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yasar Univresity, 20(5), ss. 3394-3414.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün & TURHAN, A. Abdullah. (2017). "İslami Otelcilik Hizmetlerinin Önem Düzeyi: Misafirler Üzerine Bir Araştırma", 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 7-9 Nisan 2017, Antalya / TÜRKİYE
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün & DENİZ, İ. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Yiyecek & İçecek Departmanına Yönelik Tutumları", I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 28-30 Mayıs 2015, Konya/TÜRKİYE.
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün, ÖZKUL, G. & DEMİR, Y. (2014). "Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği",6th. International Congress on Entrepreneurship, 24-26 Nisan 2014, Bişkek, Kırgızistan.
 • 4 ERDİNÇ, S. B., ALTINTAŞ, V., TEKİN, Ömer Akgün & ULUTURHAN, M. A. (2010). “Measuring Important Factors After the Decision of Purchasing Touristic Products: A Study Involving Undergraduate Tourism Student”, Central Connecticut State University, European Conference For Academic Disciplines, November 29, Germany.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün, BAŞ, M., GÖKSU, H. ve AKDAĞ, İ. (2016). "Kış Turizminde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Tespiti: Bir Araştırma", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, October 14-16, 2016, Antalya / TÜRKİYE
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün, YILMAZ, E. & YILMAZ, R. M. (2015). "Developing A Survey on Aesthetic Labour: Women Frontline Employees", 19th International Academic Conference Florence, September 16-19 2015, Florence, ITALY
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İLYASOV, A. (2017). Türk Misafirlerin Gıda İsrafı Tutumları Üzerine Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma: Alanya Örneği
 • 2 KATIRCIOĞLU, E. (2017). Estetik Emek ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
 • 3 KESKİN, E. (2016) Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Cam Tavan Engeli Arasındaki İlişkiler: Antalya Kundu Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
 • 4 GÜNDOĞAN, H. (2016) Duygusal Zeka ve İş Performansı Arasındaki İlişkiler: Antalya Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
 • 5 ÇİDEM, G. (2016) Mutfak Çalışanlarının Yaratıcılık Süreçleri ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkiler: Kemer Bölgesinde Oteller Üzerinde Bir Araştırma
 • 6 DENİZ, İ. (2016). Otel Çalışanlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Sendika Algıları Arasındaki İlişkiler: Kemer Bölgesi Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Estetik Emek ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Birimi, 4408-YL1-15, Tamamlandı, 2017.
 • 2 "Konaklama İşletmelerinde Sendika Algısı", Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Birimi, 4065-YL1-14, 2016.
 • 3 "Sessiz Tatilime Ses Ver: Beş Yıldızlı Otellerde İşitme Engelli Misafirlerin İletişim İmkanları: Batı Antalya Örneği", TÜBİTAK 2209/A Lisans Öğrencileri Projesi, Dönem: 2014/2, (1919B011402199), Proje Danışmanı, ISPARTA; 2014-2015.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi - Bilim Kurulu Üyeliği - 7-9 Nisan 2017
 • 2 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi - Bilim Kurulu Üyeliği - 2-4 Kasım 2017
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2017
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2017
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2017
 • 4 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi - 2017
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2016
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2016
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2016
 • 8 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2016
 • 9 European Scientific Journal - 2016
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2015
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2015
 • 12 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2015
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi - 2015
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2015
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2014
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Current Issues in Tourism (SSCI) - 2015
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Turizm
Deniz Turizmi
Genel Turizm
Helal Turizm (Yüksek lisans)
Önbüro Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi (Lisansüstü)
Turizm Araştırmalarında Temel İstatistiksel Yöntemler (Lisansüstü)
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri - II (Fidelio Otomasyon Sistemi)
Yukarı çık