Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Veysel DEMİRER
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMİRER
Birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114583
E-Posta veyseldemirer@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.veyseldemirer.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 15.6.2007
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 3.8.2009
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 15.4.2013
İLGİ ALANLARI
Çokluortam Tasarımı Harmanlanmış (Karma) Öğrenme Dijital Öyküleme Sanal ve Artırılmış Gerçeklik İnternet Bağımlılığı Teknoloji kullanımının sosyal ve psikolojik boyutları Teknoloji destekli yapılandırmacı ve işbirlikçi öğrenme ortamları Teknoloji entegrasyonu ve öğretmen yetiştirme
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demirer, V., Aydın, B., & Çelik, Ş. B. (2017). Exploring the educational potential of Internet of Things (IoT) in seamless learning. In S. Şad, & M. Ebner (Eds.), Digital Tools for Seamless Learning (pp. 145-159). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1692-7.ch007
 • 2 Demirer, V. (2016). Information and Communication Technologies. In C. Akdeniz (Ed.), Instructional Process and Concepts in Theory and Practice (pp. 493-523). Springer Singapore. doi:10.1007/978-981-10-2519-8_13
 • 3 Bozoglan, B., & Demirer, V. (2015). The Association between Internet Addiction and Psychosocial Variables. In J. Bishop (Ed.), Psychological and Social Implications Surrounding Internet and Gaming Addiction (pp. 171-185). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-8595-6.ch010
 • 4 Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2015). Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015 içinde (s. 131-148). Ankara.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen, C.H. & Demirer, V. (2016). İnternet. Şahin, S. (Ed.), Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II, (ss. 149-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • 2 Alan, S., Demirer, V., & Şahin, İ. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretim. Kitap Bölümü(Editör: Aysan Şentürk), Temel Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımı(s. 545-570). Ekin Yayınevi. ISBN : 9786055431983
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sak, N. & Demirer, V. (2015).Dünya'da ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Doktora Tezi
 • 1 İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sak, N. (2017). Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Delphi Çalışması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 2 Sinap, V. (2017). Programlama Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Arduino Etkinliklerinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 3 Erbaş, Ç. (2016). Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonuna Etkisi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 4 Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi.SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 5 Dikmen, C. H. (2015). Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Programlama öğretiminde robotik kit kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, bilgi-işlemsel düşünme becerisine ve öğrenme transferine etkisi, SDÜ, BAP, Proje No: 5097-YL1-17
 • 2 Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonuna Etkisi, SDÜ, BAP, Proje No: 4244-YL1-15
 • 3 Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi, SDÜ, BAP, Proje No: 4347-YL1-15
 • 4 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Delphi Çalışması, SDÜ, BAP, Proje No: 4348-YL1-15
 • 5 Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. SDÜ, ÖYP, Proje No: ÖYP06470-YL-15
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri, Selçuk Üniversitesi BAP Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne-Türkiye,Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 2014.
 • 2 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı-Türkiye, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 2014.
 • 3 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya-Türkiye, Konferans Düzenleme ve Yayın Kurulu Üyesi, 2010.
 • 4 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya-Türkiye, Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi, Konya-2012, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 Engelliler için Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Öğretilebilirliği Çalıştayı, Konya-2012, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler alanında Teşvik Ödülü (Üçüncülük)-2014
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 BTE - Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies-2016
 • 2 SDU International Journal of Educational Studies-2015
 • 3 SDU International Journal of Educational Studies-2014
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Turkish Online Journal of Distance Education-2016
 • 2 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 3 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi (2016)
 • 4 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 5 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 6 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 7 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2015
 • 8 Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace-2015
 • 9 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 10 İOO İlköğretim -Online Dergisi, 2015
 • 11 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2015
 • 12 International Online Journal of Educational Sciences-2015
 • 13 International Online Journal of Educational Sciences-2014
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2016
 • 2 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2015
 • 3 Interactive Learning Environments-2015
 • 4 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2015
 • 5 Behaviour & Information Technology, 2015
 • 6 SAGE Open, 2015
 • 7 Interactive Learning Environments-2014
 • 8 Interactive Learning Environments-2014
 • 9 Interactive Learning Environments-2013
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Lisansüstü)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri(Lisansüstü)
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği(Lisansüstü)
Bilişimde Güvenlik ve Etik (Lisans)
Bilişimde Güvenlik ve Etik(Lisans)
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (Lisans)
Eğitim Bilimine Giriş (FRM)
Eğitim Teknolojilerinde Teori ve Uygulamalar (Lisansüstü)
Eğitim Teknolojilerinin Temelleri (Lisansüstü)
Eğitim Teknolojilerinin Temelleri(Lisansüstü)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri I (Lisans)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri II (Lisans)
Eğitimde İnternet Uygulamaları (Lisans)
Eğitimde İstatistik Uygulamaları (Lisansüstü)
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı (Lisans)
Eğitimde Program Geliştirme (FRM)
İstatistiksel Veri Analizi (Lisansüstü)
Medya Okuryazarlığı (Lisans)
Okul Deneyimi (Lisans)
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu (Lisans)
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu(Lisansüstü)
Öğretim Tasarımı (Lisans)
Öğretim Tasarımı (Lisansüstü)
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar (Lisansüstü)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (FRM)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (FRM)
Öğretim Yönetim Sistemleri (Lisans)
Öğretmenlik Mesleğinde Örnek Olaylar (Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması (FRM)
Öğretmenlik Uygulaması (Lisans)
Özel Öğretim Yöntemleri (FRM)
Proje Geliştirme ve Yönetimi I (Lisans)
Proje Geliştirme ve Yönetimi ll (Lisans)
Teknoloji Kullanımında Riskler (Lisans)
Topluma Hizmet Uygulamaları (Lisans)
Uzaktan Eğitim (Lisans)
Uzaktan Eğitim(Lisans)
Yukarı çık