Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Tahir TAĞA
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Tahir TAĞA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta tahirtaga@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 27.6.2008
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - 15.2.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kelime öğretimi, yazma eğitimi, ölçme ve değerlendirme
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk H. ve Tağa, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması, Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 7-18
 • 2 Tağa, T. (2016). Kelime öğretiminde hedef kelimelerin belirlenmesi, Milli Eğitim, 210, 163-177.
 • 3 Tağa, T., Ünlü, S., & Öztürk, H. (2016). The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 199-216.
 • 4 Öztürk H., Tağa T. ve Ünlü S. (2015). Türkçe dersine yönelik sınavlar ile ders kitaplarının metin türleri bakımından örtüşme düzeyleri, Milli Eğitim, 207, 189-202.
 • 5 Ünlü S. , Öztürk H. ve Tağa T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 513-523.
 • 6 Özbay M. ve Tağa T. (2014). Bilişsel stratejilerin okuma eğitiminde uygulanması. International Journal of Language Academy, 2, 1-22.
 • 7 Tağa T., Ünlü S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8), 1285-1299.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, H., Turan, L. ve Tağa, T. (2018, Nisan). Beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarının görsel tasarımı hakkında Türkçe öğretmenlerinin ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri Artvin ili örneği, Ders Kitapları Uluslarlararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul.
 • 2 Tağa, T., Ünlü, S. ve Öztürk, H. (2013, Nisan). Ortaokul Türkçe dersi sınavlarında sorulan yazılı anlatım kompozisyon soruları üzerine bir inceleme, 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık