Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Elmas Gülhan ÇAM
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Elmas Gülhan ÇAM
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
Telefon 2462110238
E-Posta elmascam@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 24.6.2010
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "Eş'arî'nin Te'vil Tutumundaki Dönüşüm –Mu'tezilî Te'vil Algısı Bağlamında Bir Değerlendirme-", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl:2017/2, Sayı: 39, ss:125-140
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "GAZZÂLÎ VE AQUINAS’TA NEDENSELLİK", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl:2013/2, Sayı: 31, ss: 205-214
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "İlahiyat Fakülteleri XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı: “Kur’ân Kelamı: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam” Sempozyumu Tanıtımı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl: 2011/2, Sayı: 27, ss: 209-213
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, " Kelama Yönelik Eleştiriler Gazzâlî’nin Kelam Eleştirisi Bağlamında Bir Değerlendirme", 1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018- MARDİN, ss: 108-115.
 • 2 ÇAM, Elmas Gülhan, "Eş'arî'nin Eserlerinde Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Şiirle İstişhat", II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, 04-06 Mayıs 2018, Şanlıurfa, ss: 42-47.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, " Bâkıllânî'de Bir Delillendirme Yöntemi Olarak Lügavî İstidlal", 1.Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018- MARDİN, ss: 120.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, 2013, "Bakıllânî'de Dil ve Dilin Kelamî İstidlalde Kullanımı", Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, 2013, "Bâkıllânî'de Dil ve Dilin Kelamî İstidlalde Kullanımı", SDU BAP, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık