Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Elmas Gülhan ÇAM
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Elmas Gülhan ÇAM
Birimi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2114532
E-Posta elmascam@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 24.6.2010
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, 2013, "Bakıllânî'de Dil ve Dilin Kelamî İstidlalde Kullanımı", Isparta.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık