Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cüneyt BELENKUYU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Cüneyt BELENKUYU
Birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta cuneytbelenkuyu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 21.6.2012
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Eğitim Yönetimi Eğitim Politikaları Eğitim Sosyolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE YÖNETİMİ
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya: Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma
 • 2 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Eğitim Araştırma Ve Politikalarının Eleştirel Değerlendirilmesi
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Müdürlük ve Sıradan İşler
 • 2 Eğitim Yönetimi Alanına İlişkin Farklılıkların Tartışılması
 • 3 Bir Üst Kimlik Olarak Eğitim Yönetimcisi: Bourdieu’nün Sermaye Kavramı Açısından İncelenmesi
 • 4 Alandaki Etkinin Değerlendirilmesi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisindeki Eğitim Yönetimi Makalelerinin ReferansAnalizi
 • 5 Examination of the relationship between the perceived school culture levels of teachers and social media use
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mikropolitikalar Bağlamında Öğretmenlerin Okula Uyum Süreci
 • 2 Akademik sıralamada tanınırlık: Bir tercih edilirlik indeksi oluşturma.
 • 3 Devlet üniversiteleri sıralamasında akademik teşvik puanlarının kullanılması
 • 4 Examınıng Self- Esteem Of Unıversıty Students
 • 5 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
 • 6 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • 7 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları
 • 8 Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi
 • 9 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN POLİTİK DÜNYA GÖRÜŞLERİ MEMLEKETLERİ VE SOSYO EKONOMİK SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 10 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA GÖRÜŞLERİ VE DEMOKRATİK SİSTEMİN İŞLEYİŞİNDEKİ KURUMLARA GÜVEN
 • 11 Eğitim Sistemi Üzerine Bir Tercih Analizi Okul Müdürlerinin Öğretmen Tercihleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma
 • 2 Türkiye de Okul Müdürü Olmak Bir Anlam Arayışı
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık