Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yasemin DURAN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Yasemin DURAN
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tasarım Bölümü
Ana Bilim Dalı Grafik Tasarımı
Telefon 2462113216
E-Posta yaseminduran@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 4.7.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİH (YL) 22.6.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
Dijital İllüstrasyon, tipografi, popüler sanat.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DOLMACI N., ve DURAN Y., (2017). ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Sayı, BURDUR.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bulgan, G. ve Duran,Y. (2016).Isparta İlinde Kırsal Turizmin Yeri Ve Önemi.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Muğla / 18-22 Mayıs 2016.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DOLMACI N., ve DURAN Y., (2017). ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, 11-13 Mayıs 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, BURDUR.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bulgan, G. ve Duran, Y. (2016). A STUDY ON DESKTOP PUBLISHING AND DIGITAL APPLICATIONS USED IN PUBLICITY AND ADVERTISEMENT STRATEGIES IN TOURISM IN TURKEY. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilim Teknoloji ve Sanat Teşvik Ödülü, Isparta, 2015
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu Karma Sergisi.
 • 2 Dumlupınar Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 1. Uluslararası Çizgi Film Sempozyumu Çizgi Film / Animasyon Sempozyumu ve 10. Çizgi Film / Animasyon Fesfivali, "Uluslaraarası Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar" , Kütahya, 04-06 Mayıs 2016.
 • 3 Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Uluslararası Jürili Karma Sergi, 08-15 Mart 2016, ÇANKIRI.
 • 4 Selçuk Üniversitesi, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, DÜN-BUGÜN, GELECEK "Selçuklulardan Günümüze Geometri", Uluslararası Jürili Karma Sergi, 2-6 Mayıs 2016, KONYA.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, "19 Mayıs Karma Sergisi", Uluslararası Jürili Karma Sergi, 19-26 Mayıs 2016, ISPARTA.
 • 6 Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü,"ÖZ-GÜN" Uluslararası Davetli, Karma Sergi, 01-07 Eylül 2016. BERLINISCHEN GALERIA, BERLİN/ALMANYA.
 • 7 Namık Kemal Üniversitesi, 1. Uluslararası Posta Sanatı Bienali, "Gelenek", Uluslararası, Jürili Karma Sergi, 23 Mart 2016, TEKİRDAĞ.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2. Bilim Şenliği 4007 TÜBİTAK projesi, 3-5 Ekim 2017
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu kitap toplama kampanyası "Isparta MYO kitap toplama kampanyası sloganını arıyor" konulu yarışma afiş tasarımı ve kitap toplama kampanyası afiş tasarımı, 2017.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Turimde Kariyer Planlaması ve Girişimcilik Konferans Afişi, 19 Nisan 2017.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Workshop Bankacılık ve Sigortacılık Günleri Afiş Tasarımı, 25-26 Nisan 2017.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Muhasebe Vergi Uygulamaları Bölümü, Sarar Fabrikasına Teknik Gezi Poster çalışmalarının hazırlanması, 2017
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Muhasebe Vergi Uygulamaları Bölümü, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifika Programı için Poster Tasarımının Hazırlanması, 2017.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sosyal Medya Tanıtımı için Poster Tasarımlarının Hazırlanması, 2017.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Gelişim Atölyesi Topluluğu, Logo Çalışması, 2016.
 • 8 Turner Sendromu, Kitap Kapağı ve Kitap iç Sayfalarının Tasarımı, 2016.
 • 9 Sağlıklı Nesil, Sağlam Gelecek, Kitap Kapağı ve Kitap iç Sayfalarının Hazırlanması, 2016
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 IX. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Uluslararası Karma Türk Sanatları Sergisi, 28-29 Eylül 2017, İzmir.
 • 2 Akdeniz Üniversitesi, Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Etkinlikleri, Jürili Karma Sergi, 3-5 Kasım 2016, ANTALYA
 • 3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İnas Sanay-i Nefise Mektebi'nin Kuruluşunun 100. Yıl Anısına, "Kadın Sanatçılar Karma Sergsi" Kahramanmaraş, 9 Mart 2015.
 • 4 Tüm Grafikerler Dayanışma Derneği TGDD, Grafik Tasarımcı mı? Müsteri Tasarımcı mı? paneli, "Onlar ne Beğendi Sergisi", İstanbul, 24 Mayıs 2015.
 • 5 Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Bilimler Fakültesi, "Farklı ve Birlikte Kütahya III" Jürili Karma Sergi, Kütahya, 13 - 16 Mayıs 2015.
 • 6 Grafikerler Meslek Kuruluşu GMK, "34. Grafik Tasarım Sergisi" İstanbul, 13 - 28 Kasım 2015.
 • 7 2. Farklı ve Birlikte, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Çalıştayı, 13 - 14 Kasım, Kahramanmaraş, 2014.
 • 8 Geleneksel ve Kültürürel Değerler Sempozyumu ve Sergisi, Akdeniz Üniversitesi, 13-14 Kasım, Antalya, 2014.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 "Anadolu'dan Tuna'ya" Uluslararası Karma Sergi, Budapeşte / Macaristan, 28 Nisan 4 Mayıs 2017.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El sanatları Araştırma Uygulama Merkezi, "19 Mayıs Karma Sergisi", Isparta, 20 - 27 Mayıs 2015.
 • 2 Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 13. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi, Antalya, 27 Ekim - 13 Kasım 2015.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Cumhuriyetin Bekçileriyiz Karma Sergisi, 2014.
 • 4 SDÜ Uluborlu Meslek Yüksekokulu, Grafik Tasarım Programı, "Grafikir 1" isimli Tasarım Atölye Çalışması, 2014.
 • 5 Bülent Ecevit Üniversitesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Sergisi, Zonguldak, 2014.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, TESAUM'dan Soma İçin El Ele, Karma Sergi, Isparta, 2014.
 • 7 6. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı, Battalgazi Beledediyesi, Malatya, 27 Eylül - 5 Ekim 2014.
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, II. Uluslararası 19 Mayıs Karma Sergisi, 22-31 Mayıs 2017.
 • 2 Uluslararası Davetli Karma Sergi - Tema: "Anadolu", Avanos Belediyesi, Nevşehir / Avanos, 24-28 Temmuz 2017.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, TESAUM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Davetli Karma Sergi, Isparta, 2017.
 • 2 Grafikerler Meslek Kuruluşu "36. Grafik Tasarım Sergisi" Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi, 11-22 Aralık 2017.
 • Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Avrupa Üniversiteleri Erasmus Poster Yarışması 3. lük ödülü, 2012.
 • 2 Avrupa Üniversiteleri Erasmus Poster Yarışması 3. lük Ödülü, 2011
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Avrupa Birliği Ortaklık Yetişkin Eğitimi, "Reserve A Lane For The Disabled" projesi, Logo Tasarımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 8 Kasım 2015.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, "Bir Hilal Uğruna Çanakkale" konulu konferansı, Poster Tasarımı, 18 Mart 2015.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, "Spagetti Aşkına" konulu konferansın, Poster Tasarımı, 30 Mart 2015.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Logo Çalışması, 2014
 • 5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çevrim İçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretimi, TUBİTAK Projesi, Logo Çalışması, 2014.
 • 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rüzgar Tohumlarını Ekiyor, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Projesi (BAKA), Afiş Çalışması, 2014.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, 5th İnternational Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Kongresinin Özet Kitapçığı Çalışması, 2014.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Mezuniyet Belgesi Çalışması, 2014
 • 9 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, Logo Çalışması, 2014.
 • 10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Logo Çalışması, 2014.
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi, Cell Membranes and Free Radical Research Cilt:5 Sayı:2 Dergisinin Hazırlanması, 2014.
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi, Cell Membranes and Free Radical Research Cilt:5 Sayı:1 Dergisinin Hazırlanması, 2014.
 • 13 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar Kitabı Kapağı Çalışması, 2014.
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölümü, Belge Çalışması, 2014.
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölümü, Dönem Sonu Sergi Davetiyesi Çalışması, 2014.
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Logo Çalışması, 2014.
 • 17 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Barok Dönem Piyano Eserleri, Kitabının ve Kapağının Hazırlanması, 2014.
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Doğum Günü Tebrik Kartı Tasarımı, 2014.
 • 19 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı, sunum için sayfa şablonu hazırlanması, 2014.
 • 20 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Naylon poşet üzeri baskı tasarımın hazırlanması, 2014.
 • 21 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, 2014 Mezuniyet töreni davetiyesi çalışması, 2014.
 • 22 Süleyman Demirel Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, 2014 Mezuniyet belgesi çalışması, 2014.
 • 23 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Kitap aralığı tasarımının hazırlanması, 2014.
 • 24 Süleyman Demirel Üniversitesi, Erasmus Koordinatörlüğü, loga çalışmasının hazırlanması, 2014.
 • 25 Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mezuniyet Sergisi için üç farklı afiş tasarımın hazırlanması, 2014.
 • 26 Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğa İle Empati, TUBİTAK 4004 Projesi, Afiş, Belge, Pankart, Yaka Kartı Çalışmaları, 2013.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanlığı, 2013 - ...
VERDİĞİ DERSLER
Ambalaj Tasarımı
Amblem ve Logo Uygulamaları
Baskı Teknolojisi
Bilgisayar Destekli İllüstrasyon I
Bilgisayar Destekli İllüstrasyon II
Bitirme Projesi
Görsel Tasarım I
Görsel Tasarım II
Grafik Sanat Tarihi
Perspektif
Sanat Tarihi
Tasarım ve Estetik
Temel Sanat Eğitimi
Temel Tasarım
Yaratıcı Fikir Geliştirme
Yüzeysel Tasarım 2
Yüzeysel Tasarım I
Yüzeysel Tasarım II
Yukarı çık