Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Serdal SAKÇALI
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet Serdal SAKÇALI
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Biyoloji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon +902462114157
E-Posta mehmetsakcali@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ-BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM FAK - 14.02.1994
Yüksek Lisans FATİH ÜNİVERSİTESİ - 15.02.2000
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 30.10.2006
İLGİ ALANLARI
Bitki Moleküler Genetiği Bitki Fizyolojisi Genel Ekoloji Bitki Biyoteknolojisi
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Different Strategies For Water Availability in Four Mediterranean Sclerophyllous Plants (Ceratonia siliqua, Olea oleaster, Pistacia terebinthus and Quercus coccifera) Growing on Healthy and Degraded Area. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Münir ÖZTÜRK
 • Doktora Tezi
 • 1 Batı Anadolu ve Marmara Bölgesinde Yol Kenarlarında Yayılış Gösteren Diplotaxis tenuifolia (L.) DC’nin Otekolojisinin İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Memduh SERİN
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nihan Semizoğlu “Quantitative Analysis of Different HSP Genes Expression on Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Plant Under Boron Toxicity”
 • 2 Hüseyin Tombuloğlu "AtBOR4 geninin Medicago sativa L. (Yonca-Fabacea) bitkisine klonlanması ve bora dayanıklı bitki elde edilmesi"
 • 3 Ömer Demirtaş, “Bor Kirliliğinin Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisi Üzerindeki Etkilerinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Analizlerle İncelenmesi”
 • 4 Mustafa ÖZEL, “Bor Kirliliğinin Mısır (Zea mays L.) Bitkisi Üzerindeki Etkilerinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Analizlerle İncelenmesi”
 • 5 Aammi Saida “Determinatıon of Genotoxic Pollution of Some Istanbul Streams By SOS Chromotest Method”
 • 6 Güzin Kekeç “Effect of Boron Pollution on Some Crops Germination, Determination of Modifications in Genetic Structure by Using RAPD Method and Reducing This Effect By Using Growth Hormones”
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Güzin Tombuloğlu “Transcriptomics Identification of Barley (Hordeum vulgare L.) Boron Tolerance Mechanism”
 • 2 Hüseyin Tombuloğlu "Role of Mobile RNAs and MYB Transcription Factors in Long-Distance Communication of Stress-Induced Plants"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arpada (Hordeum vulgare L.) bora karşı direnç mekanizmasının transkriptom düzeyinde incelenmesi, TUBİTAK (111T015)
 • 2 AtBOR4 geninin Medicago sativa L. (Yonca-Fabacea) bitkisine klonlanması ve bora dayanıklı bitki elde edilmesi, BAP
 • 3 Bor toksisitesine direnç gösteren genlerin mRNA differential display tekniği kullanılarak belirlenmesi, BAP
 • 4 Borla kirlenmiş topraklarda yetişebilen dirençli yonca bitkisi geliştirilmesi ve bitki aktif bor alımı mekanizmasının araştırılması, BOREN (Ç-218)
 • 5 Bor Kirliliğinin Mısır (Zea mays L.) ve Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Üzerindeki Etkilerinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi, BAP P50031001-G
 • 6 Bor kirliliğinin bitki çimlenmesi üzerine etkileri ve bitkinin genetik yapısında meydana getirdiği değişikliklerin RAPD yöntemi ile analiz edilmesi, kullanılacak büyüme hormonlarıyla bu etkinin indirgenmesi, BAP P50030701
 • 7 Türkiye’nin Akdeniz Fito Coğrafik Bölgesinde Yüksekliğe ve Tahribata bağlı Olarak Bazı Ekonomik Yönden Önemli Ağaç ve Çalı Türleri Su Stresinin İncelenmesi, BAP
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Use of Carob Plants (Ceratonia siliqua) as a Monitoring System for Desertification in the Mediterranean Areas of Greece and Turkey., TUBITAK
 • 2 Türkiye Rosa L.(Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Bahçesinde Tesisi, TUBİTAK (1050627)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 31 Ağustos 3 Eylül, 2016 Mersin
 • 2 Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 1-4 Eylül, Erzurum
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Overexpression of an H+-PPase gene from Arabidopsis in sugarcane enhances 1 drought tolerance, improves plant growth and photosynthetic responses Turkish Journal of Biology
 • 2 Activated expression of EsHD1 enhances drought tolerance in tobacco plants via mitigation of reactive oxygen species (ROS)-mediated membrane damage
 • 3 The effects of different vegetation zones on Convolvulus oleifolius Desr. var. Deserti Pamp
 • 4 The Role of Mn SOD and Fe-SOD Genes in Response to Low Temperature in Chs Mutants of Arabidopsis
 • 5 Genetic characterization of Turkish bread wheat landraces based on microsatellite markers and morphological characters
 • 6 The Expression of Mn SOD Gene in Chs Mutants of Arabidopsis Responds Strongly to Chilling Stress
 • 7 Effects of Olive oil Mill Wastewater (OOMW) on in vitro pollen germination and total protein quantity in Zea mays
 • 8 Effects of water salinity on growth indices and physiological parameters in some wild pistachio
 • 9 Proteomic changes during boron tolerance in barley (Hordeum vulgare) and role of vacuolar proton-translocating ATPase subunit E
VERDİĞİ DERSLER
Botanik
Bitki Fizyolojisi
Bitki Hücresi
Stres Fizyolojisi
İnsan ve Çevre
Bitki Fizyolojisi
Botanik
Stres Fizyolojisi
Bitki Doku Kültürü Tekniklerinde Temel Prensipler
İnsan ve Çevre
İnsan ve Çevre
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Hücre Fizyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Botanik
Yukarı çık