Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zakir DENİZ
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Zakir DENİZ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462114317
E-Posta zakirdeniz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://sites.google.com/site/zakirdeniz/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 1.7.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 4.7.2012
Doktora
İLGİ ALANLARI
Çizge teori Topolojik kombinatorik
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Çizgelerde Yol-Eşleme ve Renklendirme", Fen Bilimleri Enstitüsü, SDÜ, Haziran 2012.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Eşleme Kuramında Yeni Eğilimler", TÜBİTAK-ARSS ikili işbirliği projesi, 213M620, Bursiyer, 2014-2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Çizgelerin Castelnuovo-Mumford regülaritesi ve döngü-kıran komplekslerin topolojisi", TÜBİTAK, TBAG, Araştırma Projesi, Bursiyer, Nisan 2012-Ekim 2014.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Best Poster Award: "Homotopy Type of Acyclic Complexes of Tournaments and Some Applications", Homology: Theoretical and Computational Aspects (HTCA) School (Gruppo Italiano Ricercatori in Pattern Recognition), Genova, Italy, February 2015.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Science), Electronic ISSN: 1308-6529, Mizanpaj Editörü, 2016 --
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık