Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zakir DENİZ
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Zakir DENİZ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462114317
E-Posta zakirdeniz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 1.7.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 4.7.2012
Doktora
İLGİ ALANLARI
Çizge teori Topolojik kombinatorik
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 "Çizgelerde Yol-Eşleme ve Renklendirme", Fen Bilimleri Enstitüsü, SDÜ, Haziran 2012.
  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "Eşleme Kuramında Yeni Eğilimler", TÜBİTAK-ARSS ikili işbirliği projesi, 213M620, Bursiyer, 2014-2017.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 "Çizgelerin Castelnuovo-Mumford regülaritesi ve döngü-kıran komplekslerin topolojisi", TÜBİTAK, TBAG, Araştırma Projesi, Bursiyer, Nisan 2012-Ekim 2014.
  • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
  • 1 Best Poster Award: "Homotopy Type of Acyclic Complexes of Tournaments and Some Applications", Homology: Theoretical and Computational Aspects (HTCA) School (Gruppo Italiano Ricercatori in Pattern Recognition), Genova, Italy, February 2015.
  • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
  • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDU Journal of Natural and Applied Science), Electronic ISSN: 1308-6529, Mizanpaj Editörü, 2016 --
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık