Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman DİKMEN
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Süleyman DİKMEN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462110623
E-Posta suleymandikmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 11.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 6.8.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kamu Bütçesi (Bütçe Hukuku, Bütçe Hakkı, Sosyal Bütçeleme); Maliye Tarihi (Bütçe Tarihi, Vergi Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mali Gelişmeler)
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ARMAĞAN, Ramazan; DİKMEN, Süleyman; DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal, (2015), "2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi ve Vergi Gelirlerinin Analizi", Prof.Dr. Metin TAŞ'a Armağan, (Editörler: Prof.Dr. Adnan GERÇEK ve Doç.Dr. Fatih SARAÇOĞLU), Gazi Kitabevi, Ankara, 145-164.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ŞAHİN İPEK, Elif Ayşe; DİKMEN, Süleyman, (2014), "Terörün Kamu Finansmanındaki Etkisinin Vergi Cennetleri Kapsamında Değerlendirilmesi" ,Prof.Dr. Şükrü KIZILOT'a Armağan, (Editör: Prof.Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU), Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, 404-425.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman, (2013),"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran 2013, s. 6-10.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman, GÜNGÖREN, Faruk (2014), "Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: Türk Sayıştay'ı Örneği", "Kamu Maliyesinde Denetim" konulu 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, 16-20 Mayıs 2014, Antalya, ss. 329-350.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DİKMEN, Süleyman; DAĞLIOĞLU ŞANLI, İclal, (2016),"Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaş Katılımı: Porto Alegre’de Katılımcı Bütçeleme", 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KÜKRER, Ceyda; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman; (2015), "Incentive System in Turkey for Electricity Production from Solar Energy: A Situation Assessment", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), 9-13 November 2015, St Petersburg-Russia.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 DİKMEN, Süleyman, (2014), "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (3489-YL1-13) Başlangıç:20.02.2013 Bitiş:20.08.2014
 • 2 "17-18-19 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı" isimli ulusal projede yardımcı moderatörlük, Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi, Destekleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık