Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Neslihan NOHUT MAŞLAKCI
Adı Soyadı Dr. Neslihan NOHUT MAŞLAKCI
Birimi Gelendost Meslek Yüksekokulu
Bölüm Gıda İşleme Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi
Telefon 2462110918
E-Posta neslihannohut@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 12.7.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 23.6.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 26.8.2015
İLGİ ALANLARI
Organik Kimya Fizikokimya Polimer Kimyası İletken Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Plazma, Kimyasal ve Elektrokimyasal Yöntemler ile Polimerlerin Modifikasyonu Nanoteknoloji
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Mn(III)asetat Eşliğinde ß-Dikarbonil Bileşiklerinin Benzonorbornadiene Katılma Reaksiyonları
  • Doktora Tezi
  • 1 Modifiye Edilmiş Kitosandan Elektrospin Yöntemiyle Liflerin Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve Biyofilm Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Modifiye Edilmiş Kitosandan Elektrospin Yöntemiyle Liflerin Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve Biyofilm Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi, SDU, BAP, 3654-D2-13, 2015.
  • 2 Elektrokimyasal Olarak Sentezlenen İletken Polimer Türevlerinin E-Quartz Mikrobalans(EQCM) Çalışmaları: Polimer/Yüzeyaktif Madde Mekanizmasının ve Kinetiğinin Aydınlatılması
  • 3 Mangan(III)asetat eşliğinde ß-dikarbonil bileşiklerinin benzonorbornadiene katılma reaksiyonları
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 COST ACTION MP0701 WORKSHOP, Electrospun Nanofibers Composites Materials, February 2012, Antalya.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık