Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Oğuz YILMAZ
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Oğuz YILMAZ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0269
E-Posta oguzyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/oguzyilmaz
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ 11.6.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 23.7.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
Türk İslam Edebiyatı, Türk Tasavvuf Şiiri, Tasavvuf, Divan Edebiyatı
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Hamdi Efendi'nin "Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, Isparta, Haziran 2014, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Yrd. Doç. Dr. Aliye YILMAZ'ın yürütücülüğünde, “Son Dönem Melâmî Şairlerinden Ali Örfî'nin Hayatı ve Eserleri (Metin-İnceleme-Tahlil)” adlı ÖYP05591-DR-14 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen ÖYP Doktora Projesi (Devam Ediyor)
  • 2 Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN'in yürütücülüğünde, “Hamdi Efendi'nin "Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)” adlı ÖYP05591-YL 13 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen ÖYP Yüksek Lisans Projesi (Tamamlandı)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık