Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bünyamin AYDIN
Adı Soyadı Dr. Bünyamin AYDIN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon 2462110218
E-Posta bunyaminaydin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/bunyaminaydin
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİ 25.6.2003
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 22.6.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 20.4.2018
İLGİ ALANLARI
Dil Felsefesi, Genel Dilbilim, Yapısal Anlambilim, Gramatik Anlam İncelemeleri, Arap Edebiyatı Tarihi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AYDIN, B., 2018, "Sözdizimsel Bulanıklık Bağlamında Gramatik Çözümlemenin Niteliği Üzerine Bir İnceleme", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2018/1, Sayı: 40, Isparta, s. 122-146.
 • 2 AYDIN, B., 2015, "Temmâm Hassân'ın Arap Dilinde Kelime Tasnifine Yönelik Eleştirilerinin Değerlendirilmesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015/2, Sayı: 35, Isparta, s. 57-78.
 • 3 AYDIN, B., 2013, "Nakibzâde Hâlid el-Aynî'nin Netîcetul-Usûl Adlı Eseri", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 22, Konya, s. 517-534.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Çev. AYDIN, B.-AKBAY, Y. E., 2014, “Aristo Mantığı ve Arap Grameri” (İbrahim MEDKÛR’un “Mantıku Aristo ve’n-Nahvu’l-Arabî” başlıklı makalesinin çevirisidir.), SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014/1, Sayı: 32, Isparta, s. 189-199.
 • 2 Çev. AYDIN, B.-SARP, A.-KARDAŞ, N. S., 2013, "Modern Dönemde Arap Dili" (Subhî es-SÂLİH'in Dirâsât fî Fıkhi'l-Luga adlı kitabının "el-Arabiyye fi'l-Asri'l-Hadîs" başlıklı bölümünün çevirisidir.), İslami Araştırmalar, Yıl: 2013, Cilt: 24, Sayı: 2, s. 130-136.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AYDIN, B., 2007, "Nakibzâde Hâlid Aynî ve Netîcetü'l-Usûl Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili", Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Doktora Tezi
 • 1 AYDIN, B., 2018, "ARAP DİLİNDE LAFIZ-MANA İLİŞKİSİ -İşlevsel Anlam-Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme-", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AYDIN, B., "ARAP DİLİNDE LAFIZ-MANA İLİŞKİSİ -İşlevsel Anlam-Cümle Anlamı İlişkisi Üzerine Bir İnceleme-", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2018.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık