Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Salih AYDIN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDIN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Telefon 2462110279
E-Posta salihaydin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 2.3.1999
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 29.1.2001
Doktora AVUSTURYA UNİVERSİTAT WİEN - 30.12.2011
İLGİ ALANLARI
İslam Felsefesi Politik teoloji İslam’ın evrenselliği İslam Düşüncesi
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
  • 1 AYDIN,Salih, 2010, İslam Düşüncesinde İman Sorununa Felsefi Yaklaşım İnsanın Güven Sorunu, Ravza yay., İstanbul.
  • 2 AYDIN, Salih, 2008, İslam Düşüncesine Giriş, Ravza Yayınevi, II. Baskı, İstanbul.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 AYDIN, S., Nisan 2012, "Ebû Hanîfe’nin En Kapsamlı Yorumu: Kerrâmîye, (The Comprehensive Interpretation of Abu Hanifa: Karramiyah)", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe Özel Sayısı -19) , s. 131-148.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 İslam Düşüncesinin Batıya Etkisi, (Seri konferanslar I-II-III) Yer: WU Wien Augasse 2-6, 1090 Wien, Hörsal 04, Tarih: 28.04/03.05./10.05.2012
  • Üye olunan bilimsel kuruluş
  • 1 Islamisches Institüt Österreich Yönetim kurulu üyeliği 2003-2012
VERDİĞİ DERSLER
19. Yüzyıl Filozofları
20. Yüzyıl Filozofları
Farabi Felsefesi
İnsan Felsefesi
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
İslam Düşüncesi Üzerine
İslam Düşüncesine Giriş
İslam Felsefesi Tarihi I
İslam Felsefesi Tarihi II
İslâm Felsefesinde Metafizik Düşünce Sistemleri
İşrakî Felsefe
Kant
Kültür Felsefesi
Mağripte Felsefe
Meşrikî Felsefe
Ortaçağ Filozofları
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Varlık Felsefesi
Yukarı çık