Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yrd. Doç. Dr. AZİZ ŞENCAN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. AZİZ ŞENCAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Kimya Mühendisliği
Ana Bilim Dalı Kimya Mühendisliği
Telefon 1365
E-Posta azizsencan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (06.02.2001)
Yüksek Lisans SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (02.02.2006)
Doktora SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisilği (07.12.2011)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Aziz Şencan, H. Cahit Sevindir, Mehmet Kiliç and Mustafa Karaboyaci Biosorption of Cr+6 from Aqueous Solution with Activated Sludge Biosolids, Survival and Sustainability, (Ref. NO: MT11-OP-475), Environmental Earth Sciences, 2011, Part 7, 973-984, DOI: 10.1007/978-3-540-95991-5_92.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aziz ŞENCAN, Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 5, No: 1, 2011 (48-53) .
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Murat Solak, Mehmet Kılıç, Yazıcı Hüseyin, Aziz Şencan, Removal of suspended solids and turbidity from marble processing wastewaters by electrocoagulation: Comparison of electrode materials and electrode connection systems Journal of Hazardous Materials Volume 172, Issue 1, 15 December 2009, Pages 345-352. 14 0
 • 2 Determination of lead(II) sorption capacity of hazelnut shell and activated carbon obtained from hazelnut shell activated with ZnCl2
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Karaboyaci, Fethiye Gode, Aziz Şencan, Mustafa Cengiz, Removal Of Cobalt Ion From Aqueus Solutions by Lignosellulosics Modified with PAN, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sulu Çözelti ve Endüstri Atık Suyunda Cr+6 İyonunun Aktif Çamur Biyokütlesi İle Biyosorpsiyonu. Proje No: SDÜ BAP. 1112-YL-005
 • 2 Fındık kabuğu ve Fındık Kabuğundan Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Aktif Karbonun Kurşun(II) Sorpsiyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Proje No: SDÜ BAP. 2148-D-10
VERDİĞİ DERSLER
Aktif Karbon
Yüzey Aktif Maddeler ve Yüzey Kimyası
Malzemelerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemler
Genel Kimya
Kimya Mühendisliğine Giriş
Organik Kimyaya Giriş
Yukarı çık