Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Aziz ŞENCAN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Aziz ŞENCAN
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 1365
E-Posta azizsencan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 06.02.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 07.12.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Aziz Şencan, H. Cahit Sevindir, Mehmet Kiliç and Mustafa Karaboyaci Biosorption of Cr+6 from Aqueous Solution with Activated Sludge Biosolids, Survival and Sustainability, (Ref. NO: MT11-OP-475), Environmental Earth Sciences, 2011, Part 7, 973-984, DOI: 10.1007/978-3-540-95991-5_92.(Özet)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aziz ŞENCAN, Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 5, No: 1, 2011 (48-53) .(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Determination of lead(II) sorption capacity of hazelnut shell and activated carbon obtained from hazelnut shell activated with ZnCl2 (Özet)
 • 2 Murat Solak, Mehmet Kılıç, Yazıcı Hüseyin, Aziz Şencan, Removal of suspended solids and turbidity from marble processing wastewaters by electrocoagulation: Comparison of electrode materials and electrode connection systems Journal of Hazardous Materials Volume 172, Issue 1, 15 December 2009, Pages 345-352. 14 0(Özet)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Karaboyaci, Fethiye Gode, Aziz Şencan, Mustafa Cengiz, Removal Of Cobalt Ion From Aqueus Solutions by Lignosellulosics Modified with PAN, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.(Özet)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Fındık kabuğu ve Fındık Kabuğundan Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Aktif Karbonun Kurşun(II) Sorpsiyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Proje No: SDÜ BAP. 2148-D-10
 • 2 Sulu Çözelti ve Endüstri Atık Suyunda Cr+6 İyonunun Aktif Çamur Biyokütlesi İle Biyosorpsiyonu. Proje No: SDÜ BAP. 1112-YL-005
 • Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
VERDİĞİ DERSLER
Aktif Karbon
Yüzey Aktif Maddeler ve Yüzey Kimyası
Malzemelerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemler
Kimya Mühendisliğine Giriş
Organik Kimyaya Giriş
Genel Kimya
Yukarı çık