Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kadir GÜNOĞLU
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜNOĞLU
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Denetimi
Telefon 24621182394211
E-Posta kadirgunoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ FİZİK 5.9.2005
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 13.8.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 11.7.2012
İLGİ ALANLARI
Deneysel Nükleer Fizik, Doğal Radyoaktivite, Radyasyon Güvenliği, Yapay Sinir Ağları
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Farklı Çimentolarla Üretilen Çimento Pastalarının Radyasyon Zırhlama Özellikleri(accepted)
 • 2 Hafif Betonların 511 ve 1275 keV’ deki Radyasyon Zayıflatma Katsayılarının Araştırılması (accepted)
 • 3 Günoglu, K., Mavi, B., Akkurt, İ., 2011. Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntemi ile Global Radyasyon Tahmini. Journal of New World Sciences Academy 6-2(2011)527-532
 • 4 Mavi,B., Günoglu, K., Akkurt, İ., 2011. Yapay Sinir Ağı (YSA) Kullanılarak Toprak Sıcaklığı Tahmini. Journal of New World Sciences Academy 6-2(2011)30-36
 • 5 Akkurt, İ., Basyigit, C., Akkas, A., Mavi,B., Günoglu, K.,” Yüksek Fırın Cüruflu Betonların Radyasyon Soğurma Karakteristiklerinin Belirlenmesi” Journal of New World Sciences Academy 6-4(2011)1175-1181
 • 6 Günoglu, K., Mavi,B., Akkurt, İ., “Bazı Mermer Örneklerinde Doğal Radyoaktivite” Journal of New World Sciences Academy 6-4(2011)1351-1358
 • 7 Akkurt, İ., Basyigit, C., Mavi,B., Günoglu, K., Kılınçarslan, S., Akkas, A., “Ağır Agregaların Radyasyon Zırhlama Özellikleri” Journal of New World Sciences Academy 6-4(2011)1481-1485
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akkurt, I., Günoğlu, K., Başyiğit, C., Akkaş, A., “Determination of Radiation Attenuation Coefficients of concretes in Different Densities” Acta Physica Polonica A (Accepted)
 • 2 Akkurt, I., Mavi, B., Günoğlu, K., Akyıldırım, H., Canakci. H., “Photon Attenuation Coefficients of Iron Doped Clay at 662 keV”, Acta Physica Polonica A (Accepted)
 • 3 Akkurt, I., Günoğlu, K., Başyiğit, C., Kılıncarslan, S., Akkaş, A., “Cement Paste as a Radiation Shielding Material” , Acta Physica Polonica A (Accepted)
 • 4 Akkurt, İ., Basyigit, C., Akkas, A., Kılınçarslan, S., Mavi,B., Günoglu, K., 2012. “Determination of Some Heavyweight Aggregate Half Value Layer Thickness Used for Radiation Shielding”, ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol: 121, p: 138-140
 • 5 Akkurt, İ., Altındağ, R., Gunoglu, K., Sarıkaya, H., 2012. “Photon attenuation coefficients of concrete including marble aggregates”, Annals of Nuclear Energy 43, p: 56–60.
 • 6 Akkurt I., Gunoglu, K., Demir, N., Demirci Z.N., Yeğin, G., Tekin, H.O., 2012, "Estimation of bremsstrahlung photon fluence from Aluminum by ANN" Iranian J. of Rad. Res. 10(1), p: 63-65
 • 7 İskender Akkurt and Kadir Günoğlu,2012, "Gamma-ray shielding properties of some travertines in Turkey" AIP Conf. Proc. 1476, pp. 241-244
 • 8 İskender Akkurt, Kadir Günoğlu, Betül Mavi, and Ayhan Kara, 2012, "Natural radioactivity concentration of peanuts in Osmaniye-Turkey" AIP Conf. Proc. 1476, pp. 245-248
 • 9 İskender Akkurt, Kadir Günoğlu, Betül Mavi, Şemsettin Kılınçarslan, and Aysun Seven, 2012, "Radiation absorption properties of different plaster samples", AIP Conf. Proc. 1476, pp. 249-252
 • 10 Betül Mavi, İskender Akkurt, F. Öner, and Kadir Günoğlu, 2012, "Measurements of natural radionuclides in some soil samples from Amasya (Turkey", AIP Conf. Proc. 1476, pp. 296-299
 • 11 Kadir Gunoglu, Nilgun Demir, Iskender Akkurt, Zehra Nur Demirci, "ANN modeling of the bremsstrahlung photon flux in tantalum target", Neural Comput & Applic.
 • 12 Basyigit, C., Uysal, V., Kılınçarslan, S., Mavi, B., Gunoglu, K., Akkurt, İ. and Akkas, A., 2011. “Investigating Radiation Shielding Properties of Different Mineral Origin Heavyweight Concretes”, AIP Conf. Proc. 1400, p: 232-235.
 • 13 Gunoglu, K. and Akkurt, İ., 2011. “Radiation Shielding Properties of Some Marbles in Turkey”, AIP Conf. Proc. 1400, p: 502-507.
 • 14 Akkurt, İ., Kara, A., Mavi,B., Gunoglu, K. and Karabörklü, S., 2011. “The Concentrations of 40K, 226Ra and 232Th in Soil Sample in Osmaniye (Turkey)”, AIP Conf. Proc. 1400, p: 508-511
 • 15 Akkurt, İ., Çanakcı, H., Mavi,B. and Gunoglu, K., 2011. “Natural Radioactivity of Boron Added Clay Samples”, AIP Conf. Proc. 1400, p: 512-517.
 • 16 Akkurt, I., Oruncak, B., Gunoglu, K., 2010. "Radioactivity and dose rates in commercially-used marble from Afyonkarahisar-Turkey."International Journal of Physical Sciences Vol. 5 (2), p: 170–173.
 • 17 Akkurt, I., Mavi, B., Akyıldırım, H., Gunoglu K., 2009. Natural Radioactivity Of Coals And Its Risk Assessment. International Journal of Physical Sciences 4-7, p: 403-406.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkurt, İ., Basyigit, C., Mavi, B., Günoğlu, K., Akkas, A., Uyar, E., 2011. “Antalya’da Kullanılan Bazı Yapı Malzemelerinin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Araştırılması” 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Antalya.
 • 2 Mavi, B., Günoğlu, K., Akkurt, I., 2010. Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntemi İle Toprak Sıcaklığı Tahmini. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
 • 3 Günoğlu, K., Mavi, B., Akkurt, I., 2010. Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntemi ile Global Radyasyon Tahmini. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
 • 4 Akkurt, I., Mavi, B., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., 2009. Bazı Kil Örneklerinde Radyoaktivite Tayini. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • 5 Akkurt, I., Mavi, B., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., 2009. Isparta Yöresindeki Pomzanın Radyasyon Zayıflatma Katsayısının Ölçülmesi. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkurt I., Gunoglu, K., Arda, Ş. Ş. “Gama Spektroskopi Sistemi Kullanılarak Gama Işını Ölçümü”. ADIM FİZİK GÜNLERİ -II, 25-27 Nisan 2012, Denizli
 • 2 Akkurt I., Gunoglu, K., “Türkiye’de Çıkarılan Bazı Bej Mermerlerinin Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi” ADIM FİZİK GÜNLERİ -II, 25-27 Nisan 2012, Denizli
 • 3 Akkurt I., Gunoglu, K., “Ytong’un Radyasyon Zırhlama Özelliğinin İncelenmesi” ADIM FİZİK GÜNLERİ-II, 25-27 Nisan 2012, Denizli
 • 4 İ. Akkurt, K. Günoğlu, R. Altındağ, H. Sarıkaya, “Bor Katkılı Alçıların Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi” LÜMİ-DOZ VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-13 Eylül 2012, İzmir-Çeşme
 • 5 İ. Akkurt, K. Günoğlu, “Türkiye’ de Çıkarılan Bazı Travertenlerde 40K Radyoaktivite Tayini” LÜMİ-DOZ VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-13 Eylül 2012, İzmir-Çeşme
 • 6 Farklı Çimentolarla Üretilen Çimento Pastalarının Radyasyon Zırhlama Özellikleri
 • 7 Akkurt, İ., Günoğlu, K., Altındağ, R., Sarıkaya, H., "Bazı Betonların Gama Radyasyonu Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi" LÜMİ-DOZ V Ulusal ve Lüminesans Dozimetri Kongresi 8-9 Eylül 2011 Mersin Üniversitesi
 • 8 Akkurt, İ., Mavi, B., Günoğlu, K., Kara, A., "Bazı Yosun Örneklerinde 40K Radyoaktivite Tayini" LÜMİ-DOZ V Ulusal ve Lüminesans Dozimetri Kongresi 8-9 Eylül 2011 Mersin Üniversitesi
 • 9 Akkurt, İ., Mavi, B., Günoğlu, K., Çanakçı, H., "Cam Katkılanmış Kil Örneklerinde 238U Tayini" LÜMİ-DOZ V Ulusal ve Lüminesans Dozimetri Kongresi 8-9 Eylül 2011 Mersin Üniversitesi
 • 10 Mavi, B., Günoğlu, K., Akkurt, İ., 2011. “Eğirdir Sahil Şeridinde Sedimentlerde 238U Tayini” X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.
 • 11 Mavi, B., Günoğlu, K., Tekin, H.O., Akkurt, İ., 2011. “Senirkent Üzümünde 40K tayini.” X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.
 • 12 Günoğlu, K., Mavi, B., Akkurt, İ., Kara, A., 2011. Osmaniye Karayosunlarının Radyasyon Seviyesinin Belirlenmesi.” X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.
 • 13 Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Mavi, B., Günoğlu, K., Karpuz, N., Tekin, H. O., Demirci, Z. N., Unal, R., Akkurt, A., Yalım, H. A., Afyon Kaplıcalarında Yüzey Radyasyon Ölçümü. ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 14 Akkurt, İ., Günoğlu, K., Oruncak, B. "Afyon Mermerlerinin Radyometrik Değerlendirilmesi" ADIM Fizik gunleri-I 21-22 Mayıs 2010-Afyon
 • 15 Akkurt, İ., Günoğlu, K., Mavi, B., 2010. Eğirdir Gölü Sahilindeki Bazı Örneklerin Radyometrik incelenmesi. LÜMİ-DOZ IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Universitesi
 • 16 Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Mavi, B., Günoğlu, K., Karipçin, F., Kılınçarslan, Ş., Başyiğit, C., 2010. Variation of g-ray attenuation coefficient for ordinary concrete under Na2SO4 media at 662 keV. IX. Kimyasal Fizik Kongresi.
 • 17 Akkurt, I., Mavi, B., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., 2009. Gamma spektrometresi ile Radyoaktivite tayini. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi 23- 26 Haziran –Ankara
 • 18 Mavi, B., Akkurt, I., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., Tekin, H.O., 2009. Eğirdir Sahilindeki Bazı Örneklerde Doğal Radyoaktivite Tayini. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi Nevşehir Üniversitesi
 • 19 Akkurt, I., Çalık, A., Akyıldırım, H., Mavi, B., Günoğlu, K., 2009. Paslanmaz Ferritik 430 Tipi Çeliğin Radyasyon Zırhlama Özellikleri. X. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi,
 • 20 Akyıldırım, H., Akkurt I., Mavi, B., Günoğlu, K., Kılınçarslan, S., Başyiğit, C., 2009. Baritli betonlar ve nötron zırhlaması. X. Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkurt I., Gunoglu, K., Çalık, A., Karakaş, M. S., 2012. “The Radiation Shielding Properties of Al-4%Cu/B4C Metal Matrix Composite”. 4th International Conference Radiation interaction with material and its use in Technologies, p: 358-361. Kaunas, Lithuania
 • 2 Akkurt I., Gunoglu, K., Altındağ, R., Sarıkaya, H., “Measurement of Radiation Absorption Coefficients of Concrete Containing Boron”. 4th International Conference Radiation interaction with material and its use in Technologies, p: 362-365 Kaunas, Lithuania on May 14-17, 2012.
 • 3 Gunoglu, K., Akkurt I., “Investigation of Gamma-Ray Interaction with some Travertines in Turkey”. 4th International Conference Radiation interaction with material and its use in Technologies, p: 479-482. Kaunas, Lithuania on May 14-17, 2012.
 • 4 Akkurt I., Gunoglu, K., Çalık, A., Karakaş, M. S., 2012. " Investigation of Photon Attenuation Coefficient of Metal Matrix Composites Including boron carbide" III. International conference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER).
 • 5 Akkurt I., Gunoglu, K., Mavi, B., Kılınçarslan, S., Seven, A.,2012. " Radiation Shielding Properties of Plaster Includes Gypsum and Barite " III. International conference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER).
 • 6 Gunoglu, K., Akkurt, I., Mavi, B., 2011. “Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Deniz Suyu Sıcaklığının Tahmini” 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey
 • 7 Günoglu, K., Akkurt, I., Yeğin, G., Tekin, H.O., 2011. Bremsstahlung Foton Akısının Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Modellenmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey
 • 8 Gunoglu, K., Akkurt, I., Mavi, B., 2010. "Estimation of daily solar temperature by ANN in Isparta" 2nd International conference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER).
 • 9 Akkurt, İ., Çalık, A., Akyıldırım, H., Mavi, B., Günoğlu, K., 2010. "The Effect of boronizing duration on the radiation shielding properties" 2nd International conference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER).
 • 10 Akkurt, İ., Uyanık, N. A., Uyanık, O., Günoğlu, K., Mavi, B., 2010. Natural Radioactivity in some geological samples in Isparta (Turkey). Tenth Radiation Physics&Protection Conference, Egypt.
 • 11 Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., Çanakçı, H., 2010. Measurement of Gamma-Ray Transmission Factors of Iron Doped Clay. Tenth Radiation Physics&Protection Conference, Egypt.
 • 12 Çalık, A., Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., 2009. Borlama: Malzemelerin Radyasyon Koruma Özelliklerinin İyileştirilmesi. 4. Uluslararası Bor Sempozyumu
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkurt I., Gunoglu, K., Mavi,B., Kılınçarslan, S., Seven A., “Radiation Absorption Properties of Different Plaster Samples” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 2 Akkurt, I., Günoğlu, K., Başyiğit, C., Kılıncarslan, S., Akkaş, A., “Cement Paste as a Radiation Shielding Material” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 3 Akkurt, I., Günoğlu, K., “Gamma-Ray Shielding Properties of Some Travertines in Turkey” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 4 Akkurt, I., Mavi, B., Günoğlu, K., Akyıldırım, H., Canakci. H., “Photon Attenuation Coefficients of Iron Doped Clay at 662 keV” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 5 Akkurt, I., Günoğlu, K., Mavi, B., Kara, A., “Natural Radioactivity Concentration of Peanuts in Osmaniye-Turkey” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 6 Akkurt, İ., Mavi, B., Öner, F., Günoğlu, K., “Measurements of Natural Radionuclides in Some Soil Samples from Amasya” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 7 Akkurt, I., Günoğlu, K., Başyiğit, C., Akkaş, A., “Determination of Radiation Attenuation Coefficients of concretes in Different Densities” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 8 Başyiğit, C., Akkaş, A., Akkurt, I., Mavi, B., Günoğlu, K., “Compare with Radiation Shielding Wall Thickness of Different Concretes that Using in X-Ray Room” Advances in applied physics and material science congress (apmas2012) Antalya-Turkey on April 26-29.
 • 9 İ. Akkurt, K. Günoğlu, S. Emikönel, “BARİT KAPLAMANIN KUMAŞLARIN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERNE ETKİSİ” Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • 10 İ. Akkurt, K. Günoğlu, B. Mavi, Ş. Kılınçarslan, A. Seven, “ELYAF VE ÇELİK LİF KATKILI SIVALARIN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ”, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • 11 İ. Akkurt, K. Günoğlu, R. Altındağ, H. Sarıkaya, “FARKLI ORANLARDA BOR İÇEREN ALÇILARIN GAMA RADYASYONU ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ”, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • 12 K. Günoğlu, İ. Akkurt, C. Başyiğit, A. Akkaş, “BAZI HAFİF BETONLARIN RADYASYON ZAYIFLATMA KATSAYILARININ ARAŞTIRILMASI”, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • 13 Günoglu, K., Akkurt, İ., " Radiation Shielding Properties of some Marbles in Turkey" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 14 Akkurt, İ., Çanakcı H., Mavi,B., Günoglu, K., "Natural Radioactivity of Boron Added Clay Samples" Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 15 Akkurt, İ., Kara, A, Mavi,B., Günoglu, K., Karabörüklü S., "The Concentrations of 40K, 226 Ra and 232Th in Soil Sample in Osmaniye (Turkey)” Advances in applied physics and material science congress (apmas2011) Antalya-Kemer-Turkey on May 13-15.
 • 16 Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Mavi,B., Günoglu, K., Kılınçarslan, S., Basyigit, C., "Bazı Betonların Gama Radyasyonu Zayıflatma Özelliklerinin Araştırılması” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 17 Akkurt, İ., Arda, Ş.Ş., Mavi,B., Günoglu, K., "Farklı Türdeki Lenslerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi" Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 18 Günoglu, K., Akkurt, İ., Altındağ, R., Sarıkaya, H., “Mermer Agregalı Betonların Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 19 Günoglu, K., Akkurt, İ., Yeğin, G., Tekin, H.O., “Yapay Sinir Ağları Kullanarak Bremsstrahlung Foton Akısının Tahmini” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 20 Akkurt, İ., Üçgül, İ., Günoglu, K., Mavi,B., Gündoğan, C., Elibüyük U., "Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Kumaşların Farklılığına Göre Değişiminin İncelenmesi" Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 21 Akkurt, İ., Kılınçarslan, S., Seven, A., Günoglu, K., Mavi,B., “Farklı Katkılanmış Sıva Örneklerinin Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 22 Akkurt, İ., Turan, B., Günoglu, K., Mavi,B., “Farklı Faktörlerdeki Güneş Kremlerinin Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 23 Akkurt, İ., Bulut, Ç., Mavi,B., Günoglu, K., “Tütün ile Sigaranın Radyoaktivite Yönünden Karşılaştırılması” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 24 Akkurt, İ., Mavi,B., Uyanık, N.A., Günoglu, K., Uyanık, O., “Eğirdir Sahil Şeridinin Doğal Radyoaktivitesinin Belirlenmesi” Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi 6-9 Eylül 2011 Bodrum-Turkey
 • 25 Günoglu, K., Mavi,B., Akkurt, İ., “Bazı Mermer Örneklerinde Doğal Radyoaktivite” Uluslararası Katılımlı Yapı Konferansı “Yapı Teknolojileri” 28-30 Eylül 2011 Elazığ-Türkiye
 • 26 Akkurt, İ., Basyigit, C., Akkas, A., Mavi,B., Günoglu, K., “Yüksek Fırın Cüruflu Betonların Radyasyon Soğurma Karakteristiklerinin Belirlenmesi” Uluslararası Katılımlı Yapı Konferansı “Yapı Teknolojileri” 28-30 Eylül 2011 Elazığ-Türkiye
 • 27 Akkurt, İ., Basyigit, C., Mavi,B., Günoglu, K., Kılınçarslan, S., Akkas, A., “Ağır Agregaların Radyasyon Zırhlama Özellikleri” Uluslararası Katılımlı Yapı Konferansı “Yapı Teknolojileri” 28-30 Eylül 2011 Elazığ-Türkiye
 • 28 Akkurt, I., Arda, Ş. Ş., Günoglu, K., Mavi, B., 2010. Bazı Sık Kullanılan Lenslerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Test Edilmesi. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 29 Akkurt, I., Baş, P., Mavi, B., Günoglu, K., Tekin, H.O., 2010. Bazı Ahşap Malzemelerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 30 Akkurt, I., Mavi, B., Günoglu, K., Karpuz, N., Demirci, Z. N., 2010. Kurutulmuş Bazı Gıdalarda K-40 Tayini. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 31 Akkurt, I., Demirkollu, S., Günoglu, K., Mavi, B., 2010. Nikel Kaplanmış Materyallerin Radyasyon Soğurma Yönünden İncelenmesi. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 32 Akkurt, I., Günoglu, K., Mavi, B., 2010. Deniz Suyu Sıcaklığının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmini. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 33 Akkurt, I., Günoglu, K., Mavi, B., 2010. Çatı Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Bazı Materyallerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 34 Akkurt, I., Mavi, B., Günoglu, K., Demirci, Z. N., 2010. Konserve Gıdaların Radyoaktivite Yönünden Araştırılması. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 35 Akkurt, I., Ural, A., Mavi, B., Günoglu, K., 2010. Değişik Tipteki Asfaltların Radyoaktivitesinin Araştırılması. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 36 Akkurt, I., Bulut, Ç., Günoglu, K., Mavi, B., 2010. Bazı Tütün Örneklerinde Doğal Radyoaktivite Tayini. TFD27 Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • 37 Akkurt, İ., Akyıldırım, H., Mavi,B., Günoglu, K., Çalık, A., Uçar, N., Aytar, Ö.B., "The Radiation Shielding Properties of Bornized Vanadium Steels" International Symposium on in Situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology (INSINUME'2010) 20-23 October 2010 in Dubna, Russia.
 • 38 Tekin, H.O., Akkurt, I., Akyıldırım, H., Mavi, B., Günoğlu, K., 2009. “Variation of Radiation Level in a Houses in Isparta”. TFD26 Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum
 • 39 Batur, H., Akkurt, I., Akyıldırım, H., Mavi, B., Günoğlu, K., 2009. Cep Telefonlarında Radyasyon Ölçümleri. TFD26 Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum
 • 40 Günoğlu, K., Şengün, N., Akkurt, I., Altındağ, R., 2009. Bazı Magmatik Kayaçlarda Doğal Radyoaktivite Tayini. TFD26 Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum
 • 41 Akyıldırım, H., Aldemir, D.A., Günoğlu, K., Özdemir, A.F., Akkurt, I., 2009. Radiation Hazards on Electrical Properties of Schottky Diodes. TFD26 Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum
 • 42 Akyıldırım, H., Aytar, O.B., Günoğlu, K., Çalık, A., Akkurt, I., Uçar, N., 2009. Düşük Karbonlu Mikroalaşımlı Çeliklerin Radyasyon Soğurma Özellikleri. TFD26 Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum
 • 43 Akyıldırım, H., Akkurt, I., Mavi, B., Günoglu, K., 2009. Investigation Of Neutron Shielding Properties Of Barite Concrete. 11th Neutron And Ion Dosimetry Symposium (NEUDOS-11) iThemba LABS, Cape Town, South Africa
 • 44 Mavi, B., Akkurt, I., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., Oruncak, B., Yalım, H.A., 2008. “Mermerdeki Doğal Radyoaktivite”. TFD25 Uluslararası Fizik Kongresi Bodrum-Muğla
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Açısı İçerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometresi (Jeofizik Yöntem) İle Incelenmesi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Elektron-Aluminum Etkileşiminde Depolanan Enerjinin Hedef Kalınlığı ile Değişimi
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık