Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esra ÖZ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZ
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı
Telefon 2462113349
E-Posta esrakaraagac@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 9.9.2004
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaağaç E, Küçükeşmen Ç. Diş hekimliği kliniklerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon. A.Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. 2013;40(1):35-42
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaağaç E, Küçükeşmen Ç. Çocukların ve ebeveynlerinin oral hijyen alışkanlık (OHA) düzeylerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fak Derg. 2018
 • 2 Oz E, Kırzıoğlu Z. Mezuniyet sonrası diş hekimlerinin pedodontik tedavilere yaklaşımları. Balıkesir Health Sciences Journal
 • 3 Oz E, Kucukesmen Ç. Evaluation of the relationship between malocclusion and the periodontal health, caries, socioeconomic status of children. Meandros Medical and Dental Journal
 • 4 Karaağaç E, Küçükeşmen Ç. Maloklüzyonun Psikososyal Etkileri ve Çocuklarda Ortodontik Tedavi Görme İsteği. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi.2017:8(2):1-5.
 • 5 Karaagac E, Kucukesmen Ç.Çocuklarda Dental Estetik İndeksin değerlendirilmesi.SDÜ Tıp Fak Derg.2017;24(4):135-140
 • 6 Öz E, Küçükeşmen Ç. Çocuklarda malokluzyon ve ortodontik tedavi ihtiyacı. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi.
 • 7 Karaağaç E, Küçükeşmen Ç. 12- 14 Yaşlarındaki Çocuklarda Ortodontik Tedavi İhtiyacı İndeksinin Değerlendirilmesi. Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi . 2016; 7(3):18-23
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kırzıoglu Z, Oz E. Oral-facial-digital syndrome type 1: oral findings in a 6-year-old girl. Journal of Pediatric Genetics. 2018
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Öz E, Küçükeşmen Ç. Çocukların periodontal gereksinimleri ile birlikte, ortodontik tedavi ihtiyaçlarının değerlendirilmesi. 24.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.
 • 2 Küçükeşmen Ç, Karaağaç. Çocuklarda Dental Estetik İndeksin Değerlendirilmesi. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 2-5 Kasım 2015, Cratos Hotel, KKTC
 • 3 Küçükeşmen Ç, Karaağaç. Ortodontik Tedavi İhtiyacı İndekslerinin Değerlendirilmesi. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 2-5 Kasım 2015, Cratos Hotel, KKTC
 • 4 Küçükeşmen Ç, Karaağaç, E. "12-14 yaşlarındaki çocukların ortodontik tedavi gereksinimlerinin, çocukların kendi istekleri ve ailelerinin sosyoekonmik düzeyleri ve eğitim seviyeleri doğrultusunda değerlendirilmesi. *13-15 Kasım 2014, 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi (November 13-15, 2014,21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry),Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Merkezi, İstanbul. and *8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri, Pedodonti Dernekleri Kongresi (8(November 13-15, 2014,21st International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry) Harbiye Military Museum and Cultural Center, İstanbul, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öz E. Akdik C, Kırzıoğlu Z. Evaluation of the success of compomer restorations under general anesthesia after 12 month. I.Uluslararası koruyucu diş hekimliği kongresi. 5-8 Mart 2018. Erzurum
 • 2 OZ E, KIRZIOGLU Z. Evaluation of Etiological Risk Factors in Dental Trauma in Children: A 18-year Retrospective Study.International Conference on Innovations in Science and education . 21-23 March 2018.Prag
 • 3 Öz E, Kucukesmen Ç. Çocuklardaki beslenme alışkanlıklarının halitozis (ağız kokusu) oluşumu üzerine etkileri. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Burdur. 2-5 Mayıs 2018
 • 4 Öz E, Kırzıoğlu Z. Mezuniyet sonrası diş hekimlerinin pedodontik tedavilere yaklaşımları. Türkiye klinikleri diş hekimliği bilimleri dergisi. 2017;23(Suppl1):17
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Esra Oz, Zuhal Kırzıoğlu, Zeliha Akbulut. Oral findings in dizygotic twin with down syndrome: A case report. I.Uluslararası Koruyucu diş hekimliği kongresi.5-8 Mart 2018.Erzurum
 • 2 Küçükeşmen Ç, Karaağaç, E. "Comparison and evaluation of the oral hygene habits of 12-14 year-old children and their parents." * 8th November 13-15, 2014,21st International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry. Harbiye Military Museum and Cultural Center, İstanbul, Turkey. (8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri, Pedodonti Dernekleri Kongresi.) * November 13-15, 2014,21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, (13-15 Kasım 2014, 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Merkezi, İstanbul.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık