Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer Utku ERZENGİN
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku ERZENGİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İstatistik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114353
E-Posta omererzengin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 07.07.1996
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK 24.06.1999
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK 01.03.2004
İLGİ ALANLARI
Zaman Serileri Çok Değişkenli İstatistik Rasgelelik ve Rasgele Değişkenler Veri Madenciliği Kriptoloji ve Rasgelelik
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erzengin OU, Teke EÇ. (2013) A Study on developing an environmeltal behaviour and attitude for university students. Journal of Educational and Instructional Studies in the World. Vol: 3, P: 49-56.(Özet)
 • 2 Arpak BB, Erkol Z, Büken B, Erzengin OU. (2012) Deneysel Çalışma ile Oluşturulan Atış Artıklarından Atış Mesafesinin Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi (AAAS) Kullanılarak Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences Vol: 33, Pages 762-769(Özet)
 • 3 Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U. (2005). Stroop Testi performansının elektrofizyolojsi: Olay-ilişkili potansiyeller ve beyin haritaları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(4), 155-171.(Özet)
 • 4 Karakaş, S., Bekçi, B., Kafadar, H., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (2000). Bellek bataryası: Beyin / biliş ilişkisini belirlemede nöropsikolojik testler. S. Karakaş, H. Aydın, C. Erdemir, Ç. Özesmi (Ed.), Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon (s. 61-70). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
 • 5 Karakaş, S., Irak, M., Kurt, M., Erzengin, Ö.U. (1999). Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açısından karşılaştırmalı analiz. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3), 179-192.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bora Büken, Alp Alper Şafak, Erhan Büken, Burhan Yazıcı, Zerrin Erkol, Ömer Utku Erzengin (2010) Is the Tanner–Whitehouse (TW3) method sufficiently reliable for forensic age determination of Turkish children? Turk J Med Sci; 40(5): 797-805.(Özet)
 • 2 Bora Büken, Omer Utku Erzengin, Erhan Büken, Alp Alper Safak, Burhan Yazici and Zerrin Erkol (2009) Comparison of the three age estimation methods: which is more reliable for Turkish children? Forensic Sci Int 183(1-3):103.e1-7(Özet)
 • 3 Büken B, Erzengin OU, Büken E, Safak AA, Yazıcı, (2008) Comparison of the three age estimation methods: Which is more reliable for Turkish children? Forensic Science International(Özet)
 • 4 Erzengin, Ö.U., Sümbüloğlu, V., Karakaş, S. (2006). Modelling the EEG based event-related brainwaves using statistical time series. Marmara Medical Journal, 19(1), 6-12.(Özet)
 • 5 Karakaş, S., Tüfekçi, İ., Bekçi, B. Çakmak, E.D., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U., Özkan, A., Arıkan, O. (2006). Early time-locked gamma response and gender specificity. International Journal of Psychophysiology, 225-239.(Özet)
 • 6 Karakaş, S., Bekçi, B., Erzengin, Ö.U. (2003). Early gamma response in human neuroelectric activity is correlated with neuropsychological test scores. Neuroscience Letters, 340, 37-40.(Özet)
 • 7 Karakaş, S., Yalın, A., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (2002). Digit span changes from puberty to old age for different levels of education. Developmental Neuropsychology, 22(2), 423-453.(Özet)
 • 8 Utku, H., Erzengin, Ö.U., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2002). Discrimination of brain’s electric responses by a decision-making function. Journal of Neuroscience Methods, 114, 25-31.(Özet)
 • 9 Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C., Özesmi, Ç., Kafadar, H., Erzengin, Ö.U. (2001). Gamma response of the brain: A multifunctional oscillation that represents a bottom-up with top-down processing. International Journal of Psychophysiology, 39(2-3), 137-150.(Özet)
 • 10 Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Başar, E. (2000). A new strategy involving multiple cognitive paradigms demonstrates that ERP components are determined by the superposition of oscillatory responses. Clinical Neurophysiology, 111, 1719-1732.(Özet)
 • 11 Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Başar, E. (2000). The genesis of human event-related responses explained through the theory of oscillatory neural assemblies. Neuroscience Letters, 285, 45-48.(Özet)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erzengin OU, Teke EC, Üzümcü Nurzen. Veri Ambarından Veri Madenciliğine. Şubat 2014. Akademik Bilişim Konferansı.Mersin
 • 2 Erzengin OU, Erzengin SG Eşit Örneklemli Randomize Kontrollü Çalışmalarda Kullanılan İki Elemanlı Rasgele Dizinin Karmaşıklık Kriteri. 2012 Eylül. Uluslararası Katılımlı XIV. Biyoistatistik Kongresi. Kayseri. Sayfa: 32
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erzengin SG, ,Guvenç A Erzengin OU. Investigation of the Pores in Cement Paste Microstucture by SEM and Image Analysis. 1st International Conference on the Construction Materials. October 2013. Berlin / Germany. Pages: 399-402
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erzengin OU, Gölcükcü A, Orhan H. Modelling Number of Monthly Tourist Arrivals Using Seasonal Box-Jenkins and Spectral Methods and Forecating. 15th Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operatıons Research And Statıstıcs Mayt 2014. Isparta/Turkey. Page: 155.
 • 2 Erzengin OU, Teke EC. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çevresel Davranış ve Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Faz II aşaması. Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operatıons Research And Statıstıcs Mayt 2014. Isparta/Turkey. Page: 266.
 • 3 Erzengin OU, Üzümcü N. Teke EC. Likert Tipi Çevreye Yönelik Davranış ve Tutum Ölçeğinde Veri Ambarı İçin Veri Tabanı Yönetimi. Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operatıons Research And Statıstıcs Mayt 2014. Isparta/Turkey. Page: 144.
 • 4 Erzengin OU, Teke EC. A Study On Developing A Environmental Behaviour And Attitude Scale for University Students. April 2013. 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications. Page: 167
 • 5 Erzengin OU. Erzengin SG. Fractal Dimension of Cement Pastes Microstructure Based On Statistical Power of Regression Lines Comparison. 8th Bi-Annual Statistics Congress. October 2013. Page: 298.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Nonparametrik Ders Notları:https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaSDgwOFN5eHBmNGs&authuser=0
 • 2 Çok Değişkenli İstatistik ve Veri Madenciliği Ders Notları:https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaT0JRTTh5amhLN0k&authuser=0
 • 3 Zaman Serileri Ders Notları: https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaNnVudHVkYVdKcmM&authuser=0
 • 4 İstatistiğe Giriş Ders Notları: https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnaYjRhQjlub1luMlk&authuser=0
 • 5 Kalite Kontrol Ders Notu: https://drive.google.com/open?id=0B6BHA2AHmdnac3hSNGJkNFNoSjA&authuser=0
VERDİĞİ DERSLER
Zaman Serileri Analizi
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Matematiksel İstatistik
Olasılık ve Random Değişkenler
Coğrafi İstatistik
Non-parametrik İstatistiksel Metodlar
Yukarı çık