Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hatice VAROL ÖZKAVAK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hatice VAROL ÖZKAVAK
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Makine Ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Makine
Telefon 2462111841
E-Posta haticevarol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=05421
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ 2.7.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 17.7.2013
İLGİ ALANLARI
Aşınma, Plazma kaplama Toz Metalurjisi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Malzeme Teknolojisi I (Bölüm 4 Katılaşma-Ergime Davranışları)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AV VE SPOR TÜFEKLERİ İÇİN KRİTİK PARÇALARIN HASAR ANALİZİ
 • Doktora Tezi
 • 1 PLAZMA ile POLİMER KAPLANMIŞ METALİK MALZEMELERİN BAZI (TRİBOLOJİK) ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Plazma ile Polimer kaplanmış Metalik Malzemelerin Bazı (Tribolojik) Özelliklerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2393-D-10,Araştırmacı.
 • 2 Av ve Spor tüfekleri İçin Kritik Parçaların Hasar Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1628-YL-08,Araştırmacı.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Cilt 6, Sayı 2 (2016)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanlığı (2014-)
VERDİĞİ DERSLER
Dökümcülük
Endüstriyel Malzeme seçimi
Endüstriyel Ürün Tasarımı
Genel Mekanik
Isıl İşlem Teknolojileri
Makine Elemanları
Malzeme Teknolojisi
Mukavemet
Mühendislik Malzemeleri
Toz Metalurjisi
Yukarı çık