Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe Gül SARIKAYA
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SARIKAYA
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Ormancılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Telefon 2462713036
E-Posta aysegulsarikaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 24.7.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.9.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 2.12.2015
İLGİ ALANLARI
Botanik, Yaban Hayatı
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kütahya Kent Ormanı ve Çamlıca Mesire Alanı’nın Kuş Faunası, 2010. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 69 s.
 • Doktora Tezi
 • 1 GÖLLER YÖRESİ DOĞAL PHLOMIS L. (LAMIACEAE)TAKSONLARININ FARKLI TOPLAMA ZAMANLARININ VE BAZI YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2015. SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, ISPARTA, 287 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Yöresi Doğal Phlomis (Lamiaceae) Taksonlarının Farklı Toplama Zamanlarının Ve Bazı Yetişme Ortamı Özelliklerinin Uçucu Bileşenleri Üzerine Etkisi. SDÜBAPYB 3360-D2-12 No'lu proje.
 • 2 Erguvanlar Çiçek Açıyor, TUBİTAK-4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No: 113B059
 • 3 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010
 • 4 SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor (EÇA). TUBİTAK 4004, 111B170 No’lu Proje
 • 5 Kütahya Kent Ormanı ve Çamlıca Mesire Alanı’nın Kuş Faunası, Proje No: 2045-YL-09. Yüksek Lisans Tez Projesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • 6 IDE II-Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-2. TÜBİTAK 4001 Bilim ve Toplum Projeleri, 01.06.2008-01.06.2009, Eğitmen
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Ulusal Engelli Bireylerde Terapi Yöntemleri-Atabey Kaymakamlığı "Zihinsel ve Bedensel Engelli Bireylerin At ve Doğa Sevgisiyle Sosyalleştirilmesi Projesi" Örneği Çalştayı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Orman Mühendisleri Odası
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Atabey Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölüm Başkanı
VERDİĞİ DERSLER
Ağaçlandırma Tekniği
Baharat Bitkileri ve Teknolojisi
Dendroloji
Fidancılıkta Kontrol ve Sertifikasyon
Fidanlık Tekniği
Fidanlık Tesisi ve Yönetimi
Harita Bilgisi
Korunan Alanlar
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Mesleki Uygulama I
Orman Bakımı
Orman Botaniği
Orman Kadastro Bilgisi
Orman Koruma
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi
Ormancılık Bilgisi
Ormancılık İş Bilgisi
Ormancılıkta Yaban Hayatı
Seminer
Tıbbi ve Aromatik Bitki Sistematiği
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu
Yangın Ekolojisi
Zooloji
Yukarı çık