Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdurrahim ALTIKAT
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Abdurrahim ALTIKAT
Birimi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2110032
E-Posta abdurrahimaltikat@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 7.7.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU 9.7.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Altıkat, A.(Prof. Dr. Faruk Turhan, Araş. Gör. Meliha Akgül Altıkat ve Öğr. Gçr. Tarık Söylemiş birlikte),6352 Sayılı Kanunla Kurulan Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinin Yapısı, Yetkileri ve Uygulanacak Olan Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri, SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Yıl 2012, s. 1-50.
  • 2 Altıkat, A.(Prof. Dr. Faruk Turhan ile birlikte, Yeni Bir Cez İnfaz Usulü Olarak Denetimli Serbestlik ve Bu Usulden Yararlanma Şartları, SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Yıl 2012, s. 1-46.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Altıkat, A. (Kurtuluş Kafalı ve Adem Palut ile birlikte), 2013, Askeri Ceza Kanunu Açısından Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kurumunun Uygulaması, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Yıl 2013, s. 1-25.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • 1 Tebliğ Konusu: Denetimli Serbestlik Yoluyla Cezaların İnfazı,8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 31.05.-1.06. 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık