Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serhan HANER
Adı Soyadı Dr. Serhan HANER
Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Seramik Ve Cam Bölümü
Ana Bilim Dalı Seramik Ve Cam Anasanat Dalı
Telefon
E-Posta serhanhaner@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/serhanhaner
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 12.6.2007
Yüksek Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 15.6.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 16.3.2016
İLGİ ALANLARI
Öğütmede kinetik modelleme, geleneksel ve ileri teknoloji seramikleri, vollastonit madenciliği, endüstriyel hammaddeler
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 HANER B., HANER S. Arkeo-Gemolojide İlk Kıymetli Taş Olarak Bilinen Kalsedon Grubu Taşların İşletmeciliği ve Ülke Ekonomisine Katkısı, 42-43, 10-13 Mayıs 2017, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 HANER S., HANER B. Seramik Sanayisinde Enerji Tasarrufu: Öğütme Parametreleri ile Ürünlerin Teknolojik Özelliklerinin Tahmin Edilmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi IV. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, 8 Mayıs 2017, Zonguldak.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Talk ve Wollastonit İlavelerinin Duvar Karosu Bünyesine Etkilerinin Araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Seramik Sağlık Gereçleri Hammaddelerinin Öğütme ve Pişirim Şartlarının Ürünlerin Kalitesi Üzerine Etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kırşehir Nefelinli Siyenitinin Kinetik Modele Dayalı Öğütme Parametreleri ile Seramik Sağlık Gereçleri Teknolojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 118M224, TÜBİTAK MAG 1002, Toplam Bütçe: 29.980 TL, 15/06/2018-15/02/2019.
 • 2 Balıkesir’deki Vollastonitin Sağlık Gereçleri Üretiminde Kullanımının Araştırılması, 113Y036, TÜBİTAK ÇAYDAG 1002, Toplam Bütçe: 24.205 TL. 15/06/2013-15/03/2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Seramik Sağlık Gereçleri Hammaddelerinin Öğütme ve Pişirim Şartlarının Ürünlerin Kalitesi Üzerine Etkileri, 3606-D2-13, SDÜ BAP, Araştırmacı.
 • 2 Özsüz Seramik Hammaddelerin Bilyalı Değirmende İnce Tane Boyutlarında Kuru Ve Yaş Öğütme Kinetiklerinin Vitrifiye Ürün Özelliklerine Etkileri, 114M136, TÜBİTAK MAG 3001, Doktora Bursiyeri.
 • 3 Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi, 107M367, TÜBİTAK MAG 1001, Yüksek Lisans Bursiyeri.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 HANER S. Oturum Başkanlığı, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12 Mayıs 2017, Kocaeli.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
 • 2 Türk Seramik Derneği
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011-2012).
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık