Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Öğretim Görevlisi ORKUN ÖZKARA
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi ORKUN ÖZKARA
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Ana Bilim Dalı Bankacılık ve Sigortacılık
Telefon 0-246-281 23 00 Dahili 153-140
E-Posta orkunozkara@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/orkunozkara
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (06.04.2007)
Yüksek Lisans SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler (29.06.2011)
Doktora
İLGİ ALANLARI
İş Hukuku, Çalışma Psikolojisi, Ekonomi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Adem KORKMAZ, Orkun ÖZKARA "İşçi Davranışlarının İşverenin İşten Çıkarma Kararı Üzerindeki Etkileri: Isparta İli Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2012/2, Sayı:16, s.207-222
 • 2 Betül ÖZAYDIN ÖZKARA, Güray TONGUÇ,Orkun ÖZKARA "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri"Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı,2013/1 s.221-232
 • 3 Betül ÖZAYDIN,Orkun ÖZKARA,"Etkili Öğretim ve Etkili Öğretim Elemanı",Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi,Cilt 4,Sayı 4(2013)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özaydın B.,Tonguç G.ve Özkara O.(2012)."Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri" 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2011,Isparta.Erişim adresi:http://burokon.sdu.edu.tr/BUROKON2012.pdf
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Çalıştay Denetleme Kurulu Üyesi,"Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama",23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu,Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama,23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu,Isparta
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gönen Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 2 Gönen MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İş Verenlerin İşten Çıkarma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Isparta İli Örneği
VERDİĞİ DERSLER
Temel Bankacılık İşlermleri
Bankacılık ve Sigortacılıkta Bilgisayar Kullanımı
Bireysel Bankacılık Sistemi, Bireysel Emeklilik Sİstemi ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Sağlık, Tarım, Mal, Hayat ve Hayat Dışı Sigorta İşlemleri
İş ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Klavye Teknikleri
Bürolarda Teknoloji Kullanımı
Teknoloji Kullanımı
Kriz ve Stres Yönetimi
Çağrı Merkezi Teknoloji Bileşenleri
Çalışma Ekonomisi
Yönetim ve Organizasyon
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Tedarik Zinciri Yönetimi
Genel Ekonomi
Mikro Ekonomi
Ofis Programları
Ofis Programları
Muhasebe Denetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Girişimcilik
Yukarı çık