Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Orkun ÖZKARA
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Orkun ÖZKARA
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bankacılık ve Sigortacılık
Telefon 0-246-281 23 00 Dahili 153-140
E-Posta orkunozkara@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/orkunozkara
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 04.06.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 29.06.2011
Doktora
İLGİ ALANLARI
İş Hukuku, Çalışma Psikolojisi, Ekonomi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Betül ÖZAYDIN ÖZKARA, Güray TONGUÇ,Orkun ÖZKARA "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri"Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı,2013/1 s.221-232 (Özet)
 • 2 Betül ÖZAYDIN,Orkun ÖZKARA,"Etkili Öğretim ve Etkili Öğretim Elemanı",Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi,Cilt 4,Sayı 4(2013) (Özet)
 • 3 Adem KORKMAZ, Orkun ÖZKARA "İşçi Davranışlarının İşverenin İşten Çıkarma Kararı Üzerindeki Etkileri: Isparta İli Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2012/2, Sayı:16, s.207-222 (Özet)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özaydın B.,Tonguç G.ve Özkara O.(2012)."Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri" 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2011,Isparta.Erişim adresi:http://burokon.sdu.edu.tr/BUROKON2012.pdf(Özet)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İş Verenlerin İşten Çıkarma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Isparta İli Örneği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Çalıştay Denetleme Kurulu Üyesi,"Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama",23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu,Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama,23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu,Isparta
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gönen Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 2 Gönen MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.
VERDİĞİ DERSLER
Temel Bankacılık İşlermleri
Bürolarda Teknoloji Kullanımı
Kriz ve Stres Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Tedarik Zinciri Yönetimi
Muhasebe Denetimi
Genel Ekonomi
Girişimcilik
Klavye Teknikleri
Sağlık, Tarım, Mal, Hayat ve Hayat Dışı Sigorta İşlemleri
Teknoloji Kullanımı
Bankacılık ve Sigortacılıkta Bilgisayar Kullanımı
Çağrı Merkezi Teknoloji Bileşenleri
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ofis Programları
Çalışma Ekonomisi
Bireysel Bankacılık Sistemi, Bireysel Emeklilik Sİstemi ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Mikro Ekonomi
İş ve Sosyal Güvenlik Sistemi
Ofis Programları
Bankacılık ve Sigortacılık
Yukarı çık