Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hamza KANDEMİR
Adı Soyadı Dr. Hamza KANDEMİR
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Pazarlama Ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Pazarlama
Telefon 2462713036
E-Posta hamzakandemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 8.9.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 26.1.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.7.2015
İLGİ ALANLARI
Yönetim Organizasyon, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Örgütsel Kültür, Yapısal Eşitlik Modeli
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 demokrasi, darbeler ve tepkiler
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlık Sektörü Örgütlerinde Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Yönelik Bir Değerlendirme
 • 2 KANDEMİR H., CİNEL M. O., ÖZDAŞLI K., KAMU BANKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GÖRE İÇERİK ANALİZİ. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, GİRESUN-TÜRKİYE
 • 3 KANDEMİR H., AYDOĞAN S., Yönetim Liderlik Bağlamında Osmanlı Şehzadelerinin Liderlik Sürecinin İncelenmesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma, 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, KOMRAT-MOLDOVA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KANDEMİR H., KALA E., OZDASLİ K., SEVAL H.F., The Effects of Leadership Style on Organizational Justice Perception: A Research on the Employees of Pristina International Airport, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, APRIL 28-29, 2017 ANKARA/TURKEY
 • 2 ÖĞRETGM ELEMANLARININ REKREASYONEL EĞGLGMLERG VE REKREASYONEL FAALGYETLERE KATILIM ENGELLERG (ORDU, GGRESUN ÜNGVERSGTESG ÖRNEĞG)
 • 3 KIRSAL TURGZM ÖRGÜTLENMESGNDE ODUN DIgI ORMAN ÜRÜNLERGNGN ÖNEMG: GÜL VE LAVANTA BAHÇELERG ÖRNEĞG
 • 4 Burdur İlinin Rekreasyonel Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • 5 Doğa Bilimlerine Yönelik Olarak Eğitim Göre Öğrencilerin Ekoturizme Bakışı: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
 • 6 KANDEMİR H. (2015). Anadolu Türkmen Oyunlarında Balçıkhisar Örneği. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, s.139
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisinin analizi: Isparta örneği
 • Doktora Tezi
 • 1 Çevre etkenlerinin kurumsal stratejilere etkisi: Büyük ölçekli inşaat firmaları üzerinde bir araştırma
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası Türkiye'nin, 2009 yılı, Yaratıcı Kalkınma Fikrileri Yarışması'nda, "Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı: Kırsalda Gençlik için Gelecek" adı ve WBDM556745 kodu ile hibe kazanmış olan "Sagalasun Projesi".Dünya Bankası, Eğitmen,
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çevre Etkenlerinin Stratejik Seçimlere Etkisi: Büyük Ölçekli İnşaat Firmalarında Bir Araştırma ve Model Önerisi, SDÜ BAP 3994-D1-14 Nolu proje, Proje Görevi: Araştırmacı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 KANDEMİR H. (2015). Küçük İşletmelerin Sürdürülebilirliği. Kosova Türkleri Milli Bayramı (Davetli konuşmacı) Prizren KOSOVA
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Kutbilge Akademisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • 2 Süleyman DEMİREL Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Topluluğu Akademik Danışmanlığı
 • 3 Süleyman DEMİREL Üniversitesi Spor Kulübü, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 OĞUAZATA Eğitim ve Kültür Derneği, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 Isparta Üniversite Gençlik Spor Kulübü Derneği
VERDİĞİ DERSLER
Genel Ekonomi
İletişim
İşletme Yönetimi I
Küreselleşme
Stratejik Yönetim
Türkiye'de ve Dünyada Asgari Ücret Uygulamaları
Üretim Yönetimi II
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çok Uluslu İşletmeler
Davranış Bilimleri
Emek Piyasalarının Yönetimi
Genel İşletme
Mali Tablolar Analizi
Muhasebe Denetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama İletişimi
Stratejik Pazarlama
Türk Vergi Sistemi
Türkiye’nin Sosyal Politikası
Türkiye'de ve Dünyada Asgari Ücret Uygulamaları
Ücret Teorisi
Yönetim ve Organizasyon
Yukarı çık