Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Arzu YİĞİT
Adı Soyadı Dr. Arzu YİĞİT
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölümü
Ana Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon 2462118620
E-Posta arzuuctepe@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 8.6.2009
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 30.6.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ (DR) 29.5.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Üçtepe Yiğit, A., 2016. Broylerlerde İn Ovo Teknik ve Ticari Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):157-168 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/zfd/article/viewFile/5878/4667
 • 2 Üçtepe, A., 2016. Koyunlarda Besi Özelliklerini Geliştirmek Amacıyla Türkiye’de Yapılan Melezleme Çalışmalarının Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty). 13(02):75-84
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÜÇTEPE, A., GÜRKAN M., COŞKUN B., HAYRETDAĞ S., SAVAŞ T., 2011. Takla Davranış Anomalisi Gösteren ve Göstermeyen Güvercin Irklarının Beyin Histomorfolojisi Bakımından Karşılaştırılması. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana
 • 2 TÖLÜ, C., GÖKTÜRK, S., ÜÇTEPE, A., SAVAŞ, T., 2011. Oğlaklarda Mekansal Çevre Zenginliğinin Davranış, Sağlık ve Performans Özelliklerine Etkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit, A., 2017. Use of Growth Models to Describe the Some Morphological Characters of Kangal Turkish Shepherd Puppies until the Weaning Age. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey.
 • 2 Üçtepe A., Özsoy, A. N., Applications of Commercial In Ovo Injection in Broiler. 9th European Symposium on Poultry Genetics Tuusula, Finland (June 16-18, 2015).
 • 3 Üçtepe A, Savaş T., 2012. Koyunlarda Besi Özelliklerini Geliştirmek Amacıyla Ülkemizde Yapılan Melezleme Çalışmalarının Kantitatif Bir Derlemesi, Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 139.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Güvercinlerde Takla Davranışı ile Beyin Morfolojisi ve Histolojisi Arası İlişkiler
 • Doktora Tezi
 • 1 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yumurta ve Civciv Kalite Özelliklerine ait Direkt ve Maternal Etkilerin Farklı Modeller Kullanarak Tahmini
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Sekretaryası, 11-13 Eylül 2012
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Erasmus Staj Bursu, Cadiz, Sevilla, Cordoba, İspanya, Haziran-Eylül, 2008.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 2016. ISBN- 978-9944-452-95-3.
 • 2 Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi Poster ve Bildiri Özetleri Kitabı, 2012. ISBN: 978-9944-452-60-1.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık