Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esra BAYAR
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Esra BAYAR
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113953
E-Posta esrabayar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 11.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 26.12.2012
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra subsp. nigra Arnold. var. caramanica (Loudon) Rehder] Doğal Karışık Meşcerelerinde Meşcere Kuruluş Özellikleri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Anadolu Karaçamının [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri. TÜBİTAK 114O659
  • 2 Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşceresinde Sıklık Bakımının Ekofizyolojik Etkileri, SDÜ-ÖYP-05241-DR14 ve 4167-ÖYP-D2-14
  • 3 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra subsp. nigra Arnold. var. caramanica (Loudon) Rehder] Doğal Karışık Meşcerelerinde Meşcere Kuruluş Özellikleri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ-ÖYP-05241-YL
  • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
  • 1 Anadolu Karaçamının [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri. TÜBİTAK 114O659
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık