Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe Gül ÖZAYDIN
Adı Soyadı Dr. Ayşe Gül ÖZAYDIN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ana Bilim Dalı
Telefon 2118072
E-Posta ayseozaydin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 11.11.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) 12.3.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİLİĞİ 28.8.2013
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Okatan, V., Gündoğdu, M., Güçlü, S.F., Özaydın, A. G., Çolak, A. M., Korkmaz, N., Polat, M., Çelik, F., Aşkın, M. A. Phenolic Profiles of Currant (Ribes spp.) Cultivars. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI), 2017, 27(2):192-196.
 • 2 Özaydın, A.G., Özçelik, S. 2016. Farklı Kurutma Koşullarının Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Fruit Science. 3(1):37-44.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özaydın A.G., Okur Ö.D., Güzel-Seydim Z. 2007. Göller Bölgesinde Üretilen Geleneksel Süt Ürünleri, 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007. Ankara. 459-466.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KURUTULMUŞ KIRMIZI BİBERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ VE AFLATOKSİN ARANMASI
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Kurutma Koşullarının Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Aroma, Fenolik Madde ve Diğer Kalite Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Farklı Kurutma Koşullarının Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Aroma, Fenolik Madde ve Diğer Kalite Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, SDÜ BAP: 1903- D- 09
 • 2 Kurutulmuş Kırmızı Biberin Mikrobiyolojik Kalitesi Ve Aflatoksin Aranması, SDÜ BAP: 406-YL-2003
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Meyvelerin Kurutularak Muhafazası ve Kurutma Sırasında Meydana Gelen Değişmeler
 • 2 Gıda ve Yemlerde Mikotoksin Oluşumunun Önlenmesi ve Mikotoksinlerin Detoksifikasyonu
 • 3 Kurutulmuş Meyve ve sebze Mikrobiyolojisi
 • 4 Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerde Kalite Kriterleri
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık